Goede Doelen Week Asten, Heusden en Ommel

Voor het derde jaar worden in Asten de collectes van dertien goede doelen gezamenlijk uitgevoerd.

Voor de inwoners van de gemeente Asten betekent dit dat er ook in 2016 door deze fondsen niet apart gecollecteerd wordt.

Dankzij vrijwillige handen lukt het de Goede Doelen Week Asten, Heusden en Ommel, hopelijk weer om elke inwoner te bereiken en er dit jaar ook weer een succes van te maken.

Heusden doet al vier jaar de collecte gezamenlijk en heeft inmiddels een eigen organisatie met vaste mensen uit de deelnemende fondsen. Heusden heeft een eigen manier van organiseren, los van Asten. Wel wordt er gezamenlijk opgestart, materialen besteld , opbrengst geteld en gezamenlijk met Asten en Ommel geld overgemaakt naar de deelnemende fondsen. Alle deelnemende fondsen leveren ook collectanten aan in Heusden echter Heusden heeft zelf ook een duidelijke organisatie om het collectanten bestand op peil te houden.

In Ommel is het de dorpsraad die de organisatie in handen heeft en ook hier wordt het collectanten bestand zelf op peil gehouden, naast de collectanten die door de diverse fondsen in Ommel voorheen collecteerden.  Ook Ommel heeft haar eigen organisatie net als Heusden, voor wat betreft het rondgaan. De overige werkzaamheden gaan ook hier gezamenlijk met Heusden en Asten.

Asten heeft een verdeling in twaalf2 wijken. Alle deelnemende collectanten worden door een routegroep verdeeld over twaalf wijkcoördinatoren. Een materiaaluitgiftepunt verdeelt het materiaal (enveloppen, brieven en emmers ) over de wijkcoördinatoren. De coördinatoren sturen op hun beurt weer een dertigtal collectanten aan. De wijkcoördinatoren zijn alle vertegenwoordigers van de deelnemende fondsen.

De gehele organisatie wordt gedaan door vrijwilligers, die tegen zo laag mogelijke kosten deze gezamenlijke collecte organiseren. De organisatie is ook dit jaar bijzonder trots dat dit nu voor het derde jaar wederom gaat lukken. Ze steken daarom in de collecteweken de vlag uit op een groot aantal plaatsen in Asten, Heusden en Ommel. Deze vlaggen zijn uiteraard gesponsord, net als veel andere benodigdheden. Anonieme begunstigers maken veel mogelijk, zodat zoveel mogelijk het collectegeld rechtsreeks naar de deelnemende fondsen kan gaan. We kunnen hen niet genoeg bedanken.

Ook dankbaar zijn ze voor de collectanten die al heel lang hun bijdrage leveren aan de collecte van de fondsen. Het is fijn dat ook na 25, 30 of zelfs 35 jaar men ook bij de Goede Doelen Week nog steeds hun bijdrage willen leveren. Jan en Ans van Dijkdoen al 30 en 35 jaar mee.

Maar ook jongere collectanten haken gelukkig nog aan. Dit is ook hard nodig. Deze wijze van collecteren vraagt meer inzet per collectant, omdat verwacht wordt dat men vaker terug gaat bij een gesloten deur. Het is ook daarom dat de route per collectant vrij klein gehouden worden. Het moet een plezierig karweitje zijn en blijven. Collectanten hebben ze overigens nog genoeg nodig, net als enkele wijkcoördinatoren.

Huis aan huis worden enveloppen met invullijsten verspreid. Hierop kunt u bij elk deelnemend fonds invullen, welk bedrag u wilt geven aan het bewuste fonds. Het totaal bedrag, van alle fondsen, stopt u samen met de invullijst weer in de envelop. Een week later worden de enveloppen opgehaald. Bij de gezamenlijke telling worden de bedragen verdeeld zoals u dit op de invullijst heeft ingevuld.

De enveloppen worden rondgebracht tussen 17 en 20 mei en ze worden weer opgehaald tussen 23 en 27 mei.

In de gezamenlijke collectes doen dit jaar de volgende fondsen mee:
Fonds Verstandelijk Gehandicapten, Alzheimer Nederland, Prinses Beatrix Spierfonds, Diabetesfonds, Hartstichting, KWF Kankerbestrijding, Longfonds, Nationaal MS fonds, Epilepsiefonds, Nederlandse Brandwondenstichting, Nederlandse Rode Kruis, Nierstichting en het Reumafonds.

Meer info: www.goededoelenweekasten.nl of via e-mail info@goededoelenweekasten.nl.


Trefwoorden: goede doelen week goede doelen
Geplaatst

dinsdag 03 mei 2016 | 10.55 uur

Laatst gewijzigd

dinsdag 03 mei 2016 | 10.11 uur

Auteur

Harrie van Horik


businessclub