Gemeenschapslijst Someren-Eind/Sluis 13 stelde op donderdag 31 maart schriftelijke vragen aan het College van B&W van de gemeente Someren over de aanleg van glasvezel in het buitengebied.

Dit zijn de vragen:

Al in januari heeft de Gemeenschapslijst vragen gesteld omtrent de aanleg van glasvezel in het buitengebied van Someren. Toen al was duidelijk dat Mabib zou gaan aanleggen. Wethouder Van de Moosdijk heeft toen toegezegd om te kijken naar de mogelijkheden voor medefinanciering van de aanleg door de gemeente waardoor de aansluitkosten voor onze inwoners laag zouden kunnen blijven.

In uw informatie m.b.t. de treasuryactiviteiten maakt u wel gewag van die mogelijkheid maar verder komt u ook niet. Mabib daarentegen geeft op hun website aan in september te willen starten met de aanleg van glasvezel in het buitengebied van Someren. Aangezien er ook voor de maand april 2016 niets op de commissieagenda’s staat over dit onderwerp begint de Gemeenschapslijst zich ernstig zorgen te maken.

Daarom hebben wij de volgende vragen aan het college:
1. Hoe ver bent u met de onderhandelingen met Mabib?
2. Gaat u mee financieren?
3. Wanneer krijgen wij de voorstellen daaromtrent?
4. Kunnen we ook daadwerkelijk met de aanleg starten in september?
5. Hoe ver heeft u de aansluitkosten voor onze inwoner van het buitengebied naar beneden kunnen bijstellen?


Trefwoorden: gemeenschapslijst someren-eindsluis 13
Geplaatst

donderdag 31 maart 2016 | 15.01 uur

Laatst gewijzigd

vrijdag 01 april 2016 | 18.15 uur

Auteur

Harrie van Horik


businessclub