In het gemeentehuis van Someren is op donderdag 26 mei het convenant Voor- en Vroegschoolse Educatie ondertekend.

De gemeente Someren heeft, samen met de besturen van de scholen voor primair- en voortgezet onderwijs en de kinderdagverblijven in Someren, de Lokale Educatieve Agenda 2016-2019 (LEA) vastgesteld. Hiermee willen zij vorm en inhoud geven aan de uitvoering van het lokale jeugdbeleid, voor wat betreft onderwijs gerelateerde zaken.

De LEA geeft de ambitie aan die de betrokken partners nastreven en de thema’s waarop zij in de periode 2016-2019 samen resultaat willen boeken.

De thema’s hebben betrekking op taalontwikkeling, doorgaande ontwikkelingslijn, opvoeden en opgroeien, weerbaarheid en cultuureducatie en heeft betrekking op de leeftijdsgroep 0-18 jaar.

Met de LEA wordt tevens een sluitende overlegstructuur gerealiseerd tussen de betrokken partijen in de genoemde leeftijdscategorie. Naast de LEA bestaat al de Projectgroep Centrum voor Jeugd en Gezin en het Schoolbesturenoverleg.

Aan de LEA nemen deel: de schoolbesturen Prodas en PlatOO, het Varendonck College, de kinderdagverblijven NulVier DAS, Korein, ZieZo, de Speeldoos en de gemeente Someren.

De genoemde kinderdagverblijven sluiten met de gemeente ook een Convenant Voor- en Vroegschoolse Educatie 2016-2019 (VVE) met het doel om afspraken te maken over inspannings- en resultaatafspraken, informatieoverdracht en organisatiestructuur rond VVE.


Trefwoorden: speeldoos nulvier das korein prodas ziezo varendonck college platoo theo maas
Geplaatst

vrijdag 27 mei 2016 | 22.10 uur

Laatst gewijzigd

woensdag 01 juni 2016 | 13.26 uur

Auteur

Harrie van Horik


businessclub