In Asten en Someren is woensdagavond 1 juni zeer extreme neerslag gevallen. In korte tijd is zoveel regen gevallen dat het rioolstelsel dit niet kan verwerken. Daardoor is een behoorlijk aantal straten ondergelopen.

De meeste straten zijn zodanig ingericht dat er een hoeveelheid water op straat kan staan zonder dat dit schadelijk is voor de woningen en bedrijven. In veel gevallen is het regenwater echter vermengd met afvalwater. Daarnaast kunnen door de waterdruk putdeksels los komen.

De gemeenten Asten en Someren adviseren u om:

niet onnodig door het water te lopen of te fietsen,
uw kinderen niet in het water te laten spelen,
niet door de ondergelopen straten te rijden. Behalve schade aan uw auto kan dit ook tot schade aan woningen leiden als gevolg van de golfslag, die u veroorzaakt.

Tijdens en direct na een extreme regenbui kan de gemeente reageren op meldingen en de ondergelopen straten afzetten. Na afloop van de bui zet de gemeente zich in om zo snel mogelijk de wegen weer schoon te krijgen. De gemeente is voor meldingen bereikbaar onder tel. 0493-671212.

U kunt ook e-mailen naar gemeente@asten.nl. Vermeld daarbij het adres, telefoonnummer en het onderwerp van uw melding.  De gemeenten hebben heel veel meldingen binnen gekregen. Waar mogelijk proberen ze meldingen te bundelen en het tegelijk op te lossen voor dezelfde straat.

Bij meldingen over het drukriool buitengebied graag het nummer van het kastje doorgeven. De medewerkers van de gemeentewerf komen zo snel mogelijk langs.

Heeft u zelf schade in huis? Maak hiervan foto's en schakel uw eigen verzekering in. De gemeente kan hierin niets betekenen en is hiervoor niet aansprakelijk.

De gemeente heeft bij een aantal straten waar veel wateroverlast was dranghekken op de trottoirs geplaatst. Donderdag 2 juni zijn er weer zware regenbuien voorspeld. Als er wateroverlast is in de straten, mag u deze dranghekken zelf op straat plaatsen, zodat er geen verkeer meer doorheen kan. Zo kunt u zelf snel maatregelen nemen om verdere overlast door langsrijdend verkeer te voorkomen.

De rol van de brandweer tijdens extreme weersomstandigheden bestaat uit het waarborgen van de veiligheid voor mens en dier. U kunt daarbij denken aan het vrijmaken van wegen en het markeren en/of opheffen van gevaarlijke situaties. De brandweer helpt de inwoners en aanwezigen binnen de gemeente, wanneer ten gevolge van extreme weersomstandigheden, de reguliere organisatie het aanbod niet meer aan kan. In spoedeisende situaties belt u 112, niet spoedeisende hulpverleningen meldt u via tel. 0900-8844.

Is uw kelder ondergelopen? Neem dan contact op met de brandweer:

Asten: tel. 040-2203270
Someren: tel. 0493-491444

Foto's zijn gemaakt door Josien van Geffen uit Heusden

Geplaatst

donderdag 02 juni 2016 | 17.32 uur

Laatst gewijzigd

vrijdag 03 juni 2016 | 15.46 uur

Auteur

Harrie van Horik


businessclub