Vierde LEO-groep fulltime hoogbegaafden onderwijs

Stichting Prodas, basisschool D’n Heiakker en Oudervereniging Parentes maken bekend dat in schooljaar 2016-2017 wellicht een vierde groep voor voltijds hoogbegaafdenonderwijs zal starten op basisschool D’n Heiakker in Deurne.

De aandacht voor deze groep kinderen, die in het reguliere basisonderwijs moeilijk hun draai kunnen vinden, is groeiende. En daarmee ook het aantal leerlingen dat op de wachtlijst staat. Prodas heeft, in overleg met oudervereniging Parentes, besloten om toestemming te geven voor het opzetten van een vierde Leo-groep , wanneer het aantal van 68 leerlingen bereikt is. Dat betekent dat er, naast de leerlingen die nu nog op de wachtlijst staan, ruimte is voor aanmelding van nieuwe leerlingen die op zoek zijn naar passend onderwijs.

Deze zogenaamde Leo-groepen hebben de afgelopen jaren bewezen noodzakelijk én succesvol te zijn. In de huidige drie Leo-groepen krijgen zo'n zestig hoogbegaafde leerlingen uit de gehele regio vijf dagen per week onderwijs, dat past bij hun manier van leren. Uit de wijde omgeving komen de kinderen ervoor naar Deurne. Er wordt lesgegeven aan de groepen 3 tot en met 8. De leerlingen krijgen naast het (compactere) reguliere aanbod een uitdagend programma met onder meer de vakken Engels, Chinees, schaken, science, leren leren, leren leven en creatief denken.

Hoogbegaafde leerlingen kunnen problemen ervaren op school. Anders dan veel mensen denken, lopen juist deze kinderen in het reguliere onderwijs vast. Hoogbegaafdheid is namelijk niet alleen sneller denken; het is vooral ook ánders denken. Een hoogbegaafd kind kan over het algemeen veel informatie tegelijk verwerken, grote denksprongen maken, heeft een groot associatievermogen en is in staat informatie op creatieve manieren te combineren. Dit betekent gek genoeg dat het kind op school vaak niet zal ‘leveren’ wat gevraagd wordt. Als het snelle en bijzondere denkproces van het kind niet wordt herkend, is de leerkracht onvoldoende in staat het kind te begeleiden op zijn of haar eigen niveau. Het onderwijs sluit dan niet aan bij deze kinderen hoe ze leren en zich ontwikkelen en dit leidt tot verveling, wegdromen, druk gedrag, onderpresteren en demotivatie. Ook sociaal-emotionele problemen komen veel voor omdat kinderen hun interesses en enthousiasme vaak niet met leeftijdgenoten kunnen delen. Het Leo-onderwijs geeft hoogbegaafde kinderen de ruimte om anders te denken en spreekt hen aan op hun talenten. Hierdoor bloeien ze op. Ze leren meer en makkelijker, ontwikkelen hun zelfvertrouwen door het opdoen van faal- en succeservaringen en leren beter samenwerken met andere kinderen.

Voor meer informatie over voltijds hoogbegaafdenonderwijs op D’n Heiakker kunt u contact opnemen met Nel Peters, e-mail nel.peters@prodas.nl of tel. 0493-311018.

Informatie over Oudervereniging Parentes vindt u op www.parentes.nl.


Trefwoorden: parentes oudervereniging parentes prodas dn heiakker
Geplaatst

dinsdag 14 juni 2016 | 11.25 uur

Laatst gewijzigd

dinsdag 14 juni 2016 | 10.39 uur

Auteur

Harrie van Horik


businessclub