De provincie Noord-Brabant start deze maand met de uitvoering van het project LIFE+ Groote Peel om het hoogveen in het natuurgebied van de Groote Peel te versterken.

Het gaat onder meer om graafwerkzaamheden, het gedeeltelijk dempen van waterlopen en het ophogen van kades. Op donderdag 14 juli is er een informatieavond voor omwonenden en geïnteresseerden en vrijdag 22 juli wordt de start van de uitvoering officieel gemarkeerd met een bijeenkomst in Buitencentrum de Pelen in Ospel.

De informatieavond is op donderdag 14 juli van 19.30 tot 21.30 uur in Hart van Heuze, Pastoor Arnoldstraat 3 in Heusden. Omgevingsmanager Jeroen van Leijsen van de provincie Noord-Brabant zal hier uitleg geven over de geplande werkzaamheden en wat ze betekenen voor bijvoorbeeld de toegankelijkheid van het gebied tijdens de uitvoering.

Na twee presentaties en vragenronde kunnen bezoekers rondlopen en individueel hun vragen stellen aan deskundigen van Staatsbosbeheer, Provincie Noord-Brabant en Waterschap Aa en Maas. Ook de aannemer, directievoerder en begeleidend ecoloog zijn aanwezig om vragen te beantwoorden.

De start van de uitvoering van het project Life+ Groote Peel wordt een week later officieel gemarkeerd met een bijeenkomst op 22 juli van 13.15 tot 15.30 uur in Buitencentrum de Pelen in Ospel. Bestuurders van de betrokken partijen voeren gezamenlijk een starthandeling uit. Provincie Noord-Brabant en Waterschap Aa en Maas ondertekenen ook een bestuurlijke overeenkomst voor de versterking van het Brabantse Peelgebied en een samenwerkingsovereenkomst met diverse andere partijen. Omwonenden zijn welkom bij deze feestelijke bijeenkomst. Aanmelden kan tot 18 juli via www.brabant.nl/aanmeldenpeel.

Verschillende partijen werken samen aan de versterking van het hoogveen in het Brabantse en Limburgse Peelgebied. Hoogveen komt nog maar op een paar plekken in Nederland voor en telt bijzondere planten en dieren. De provincie Noord-Brabant co├Ârdineert het hoogveenherstelproject Life+ Groote Peel, in samenwerking met Staatsbosbeheer, Waterschap Aa en Maas, Provincie Limburg en waterschap Peel en Maasvallei. De Europese Unie draagt financieel bij vanuit LIFE+, het Europese financieringsinstrument voor de instandhouding van Natura 2000-gebieden.


Trefwoorden: hart van heuze groote peel jeroen van leijsen
Geplaatst

vrijdag 01 juli 2016 | 16.50 uur

Laatst gewijzigd

vrijdag 15 juli 2016 | 09.11 uur

Auteur

Harrie van Horik


businessclub