Joost van Stiphout uit Asten is de nieuwe Gezondheidsambassadeur van de GGD Brabant-Zuidoost.

Deze titel werd hem toegekend voor zijn inzet bij voetbalvereniging NWC Asten en zijn kartrekkersrol bij het project NWC Asten kiest voor 'Meer dan Voetbal’. De uitreiking vond plaats tijdens de ERIMA Voetbaldagen in bijzijn van wethouder Jac Huijsmans, het bestuur van NWC Asten, jeugdleden en familieleden.

Steeds meer en vaker zetten inwoners zich in voor een gezonde leefomgeving in hun gemeente of wijk en voor de gezondheid van hun medeburgers. In onze regio kennen we hier inmiddels heel wat voorbeelden van, zoals gezonde en leefbare wijken, beweegtuinen en trimbanen, acties om alcoholgebruik door jongeren aan te pakken, gezonde voeding op school en een Gezondheidsrace tussen vier dorpen. Ook voor de GGD is samenwerken met burgers in de wijk of buurt de beste manier om gezondheid te bevorderen. De GGD kan zo perfect aansluiten bij de vragen en behoeftes van de inwoners zelf. Inwoners die zich op een bijzondere manier inzetten voor de gezondheid van medeburgers zijn dan ook zeer waardevol voor de GGD. Deze inwoners worden daarom in hun gemeente benoemd tot Gezondheidsambassadeur van de GGD.

Woensdag 31 augustus werd deze titel voor de eerste keer in Asten toegekend. De GGD vindt dat Joost van Stiphout dit heeft verdiend omdat hij zich al jarenlang met tomeloze energie inzet voor NWC Asten. Eerst als bestuurslid en nu als kartrekker van het programma ‘NWC Asten kiest voor meer dan voetbal’. Hierbij worden ook de thema’s alcohol, drugs en gezonde voeding meegenomen en de sportkantine van NWC is inmiddels op weg om een gezonde sportkantine te worden. Joost beschikt over de gave om ook andere belangrijke partijen hiervoor enthousiast te maken.

Joost zet daarbij zijn professionele kennis en ervaringen in om van NWC Asten een maatschappelijk knooppunt te maken. Hiermee verbindt hij belangrijke maatschappelijke partijen meerjarig aan de voetbalvereniging, zoals Onis, Centrum voor Jeugd en Gezin, de GGD Brabant-Zuidoost, Werkplein regio Helmond, verschillende opleidingsinstituten, Repair café Asten en sportieve kinderopvang Sportstuif.

De GGD Brabant-Zuidoost sprak woensdag haar dank uit voor alle gedane werkzaamheden en de hoop om nog lang met Joost te mogen samenwerken. Daarbij werd NWC Asten geprezen: het getuigt van lef om buiten het voetballen ook andere maatschappelijke thema’s op te durven pakken en daarmee verantwoordelijkheid te nemen voor de ‘sociale’ leefbaarheid van het dorp.

Op www.actiefmetgezondheid.nl zijn per gemeente allerlei mooie voorbeelden van burgerinitiatieven te vinden.

 


Trefwoorden: ggd brabant-zuidoost gezondheidsambassadeur nwc joost van stiphout
Geplaatst

woensdag 07 september 2016 | 15.10 uur

Laatst gewijzigd

woensdag 07 september 2016 | 14.10 uur

Auteur

Harrie van Horik


businessclub