Werkzaamheden Groote Peel gestart

Na het bestuurlijke startschot op 18 juli is aannemer Van Beers uit Hoogeloon inmiddels gestart met de werkzaamheden voor hoogveenherstel in de Groote Peel.

Dat gebeurt in opdracht van de provincie Noord-Brabant. De werkzaamheden bestaan uit het graven van een nieuw tracé voor de Eeuwselse Loop in Heusden, het ophogen van verschillende kades en het gedeeltelijk dempen van sloten. Deze maatregelen moeten zorgen voor een stabiel waterpeil in het natuurgebied, belangrijk voor het herstel van hoogveen.

Door deze werkzaamheden zal er tot eind 2017 veel grond vervoerd moeten worden. Voor het transport van en naar project worden tien toegangswegen tot het natuurgebied gebruikt. De transportroutes zijn afgestemd met de drie omliggende gemeentes en de aannemer. Hierbij is rekening gehouden met o.a. verkeersveiligheid en voorkomen van schade en hinder. Enige overlast door de toename van verkeer blijft echter onvermijdelijk. Mocht u nog vragen of klachten hebben hierover kunt u deze e-mailen naar Peelvenen@brabant.nl.

Ook in het natuurgebied de Groote Peel zullen sommige delen tijdelijk worden afgesloten als hier gewerkt wordt. Dit is voor de veiligheid van de bezoekers en de aannemer. De afsluitingen zullen zichtbaar zijn op bordjes bij de ingangen van de Groote Peel en bij het Buitencentrum.

Meer informatie vindt u op www.peelvenen.nl.

U kunt ook contact topnemen met Jeroen van Leijsen, omgevingsmanager LIFE+ Groote Peel Peel 06-18303352 of e-mail Peelvenen@brabant.nl.

Verschillende partijen werken samen aan de versterking van het hoogveen in het Brabantse en Limburgse Peelgebied. Hoogveen komt nog maar op een paar plekken in Nederland voor en telt bijzondere planten en dieren. De provincie Noord-Brabant coördineert het hoogveenherstelproject Life+ Groote Peel, in samenwerking met Staatsbosbeheer, Waterschap Aa en Maas, Provincie Limburg en waterschap Peel en Maasvallei. De Europese Unie draagt financieel bij vanuit LIFE+, het Europese financieringsinstrument voor de instandhouding van Natura 2000-gebieden.


Trefwoorden: eeuwselse loop
Geplaatst

donderdag 08 september 2016 | 15.40 uur

Laatst gewijzigd

donderdag 08 september 2016 | 14.52 uur

Auteur

Harrie van Horik


businessclub