Tijdens de (tweede) informatieavond, op dinsdag 8 november in Someren-Heide, over de brand bij Van den Hoogen Recycling, dat autobanden verwerkt, liepen de emoties hoog op.

De inwoners van Someren-Heide zijn boos, sceptisch en wantrouwend over de manier waarop de gemeente met de zaak omgaat. De brand bij Van der Hoogen Recyling aan de Groeneweg is nog steeds niet geblust.

De bluswerkzaamheden zullen ook niet plaatsvinden als de wind richting het dorp staat en dat is nu het geval.

Het kan nog enkele weken duren voordat de brand volledig gedoofd is.

Ervaring leert dat een brand in een autobandenopslag zeer moeilijk te blussen is en grote nevenschade (milieueffecten) met zich meebrengt. Er vormt zich een ondoordringbare korst op de gesmolten rubber. Daardoor is het lastig om met water of andere blusmiddelen bij de kern van de brand te komen.

De oppervlakte van de brand bedraagt ongeveer 4.200 m2. Er zijn diverse opties afgewogen voor het bestrijden van de brandende autobanden.

De brandweer kiest nu voor de volgende methode: de ondoordringbare korst bovenop de brandende autobanden worden in delen (maximaal ongeveer 100 m2 per keer) gekoeld en vervolgens wordt het brandbare materiaal verplaatst naar een gemeenteperceel direct grenzend aan de incidentlocatie. Daar worden brandende delen geblust in een dompelbad met water en vervolgens uitgespreid over het perceel. Niet brandend materiaal dat nog onder de brandende massa ligt wordt ook verplaatst naar het aangrenzende perceel.

Door de warmte van een brand worden de meeste gevaarlijk stoffen omhooggestuwd en dan door de wind meegenomen en tegelijkertijd verdund. Op het moment dat de rookpluim weer op straatniveau komt, zijn de concentraties gevaarlijke stoffen meestal zo laag (omdat ze verdund worden), dat ze niet meer gemeten kunnen worden.

Bij de brand in Someren-Heide heeft de brandweer metingen gedaan op verzoek van de Geneeskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GAGS). De brandweer heeft gemeten op koolmonoxide (CO), zwaveldioxide (SO2) en blauwzuur (HCN). Dat zijn stoffen die vrijkomen bij de verbranding van autobanden. Deze stoffen zijn door de brandweer redelijk te meten.  De resultaten staan op www.someren.nl.

Het RIVM (milieu ongevallendienst) heeft een zogenaamde duurmeting gedaan op de volgende stoffen: PAK's, aldehyde's  en zware metalen in de roetdeeltjes. Het analyseren van die monsters kost wat meer tijd. Het kan enkele uren tot enkele dagen duren voordat alle resultaten bekend zijn. 


Trefwoorden: brand someren heide
Geplaatst

donderdag 10 november 2016 | 07.52 uur

Laatst gewijzigd

donderdag 10 november 2016 | 21.45 uur

Auteur

Harrie van Horik


businessclub