Op woensdag 15 februari werd in het Astense gemeentehuis het herziene convenant tussen VAC en de gemeente Asten ondertekend door wethouder Theo Martens en Maria van Roosendaal, voorzitter van de VAC.

In 1993 is het Vrouwenoverleg Asten een adviesfunctie toegekend n.a.v. de notitie Vrouwenemancipatie ‘Aanzet tot haar recht’. Deze functie werd toegespitst op woningbouw, bestemmingsplannen, enzovoorts.

In juni 1994 is de VAC opgericht en heeft de gemeente een startsubsidie toegekend. Enige jaren later is ook de gemeente Someren mee gaan doen en ook met haar heeft de VAC een convenant gesloten.

In de loop van de jaren zijn diverse keren de convenants met de gemeente Asten aangepast, omdat de VAC zich verder ontwikkelde. De gemeente wil daarmee o.a. bouwers, projectontwikkelaars, woningbouwverenigingen verplichten om een VAC-advies te laten maken, omdat dat voor haar en voor de bewoners meerwaarde heeft en de woonkwaliteit bevordert. Meestal is dat voor de bouw niet kostenverhogend.

Een aantal jaren geleden kondigde het WMO-beleid zich aan. Hier is de VAC op ingesprongen, omdat zij een belangrijke functie kan hebben bij de kostenbesparing voor ‘Zorg aan huis’. De gemeente Asten heeft dat meteen gehonoreerd, omdat zij de meerwaarde ervan zag, en heeft hiervoor een structurele subsidie toegekend vanuit de financiën van Welzijn en Zorg.

VAC Asten-Someren brengt op de volgende terreinen adviezen uit. Deze doorlopen het hele bouwproces, vanaf het voorontwerp tot aan de oplevering van de bouw.
- projectmatige bouw
- bestemmingsplannen
- renovatie
- verkeer
- particulieren
- aanpassingen van woningen bij zorg en/of beperkingen van de bewoner
- levensloopgeschiktheid
- levensloopgeschikt maken van een bestaande woning
- aanpassing keuken en/of badkamer

Elke inwoner van de gemeente Asten en Someren kan hier gebruik van maken.

Door deze uitbreiding van de werkzaamheden is het convenant weer aangescherpt en dat werd nu officieel vastgelegd in het herziene convenant.


Trefwoorden: vac gemeente asten theo martens maria van roosendaal
Geplaatst

donderdag 16 februari 2017 | 16.38 uur

Laatst gewijzigd

donderdag 16 februari 2017 | 16.38 uur

Auteur

Harrie van Horik


businessclub