Dagelijks bestuurslid Ernest de Groot van waterschap Aa en Maas kreeg uit handen van dijkgraaf Lambert Verheijen, vrijdag 8 juli, de zogenoemde Unie-penning.

Dat is een onderscheiding van verdiensten voor waterschapbestuurders. Ernest de Groot komt uit Uden en is vanaf het begin van de fusie tussen de waterschappen Aa en Maaskant bestuurlijk actief in het Dagelijks Bestuur. Dat is op de kop af 12,5 jaar.

In het Dagelijks Bestuur van Aa en Maas heeft De Groot (Water Natuurlijk) onder meer in portefeuille het beleid rondom de Peelvenen, waterkwaliteit in landelijk- en stedelijk gebied, beekherstel, recreatie en recreatief medegebruik. Verder is De Groot de gebiedsbestuurder voor het district Boven Aa (Deurne) en in die rol zeer actief betrokken bij de weerdialoog met de gemeente Someren. “Klimaatverandering is een maatschappelijke opgave. We kunnen niet wegkijken, we moeten daar op acteren. Maar dat kunnen we niet alleen”, zegt De Groot. Hij trekt met samen wethouder Leon van de Moosdijk en Lex Huijbers (waterschap De Dommel) het gebiedsproces in Someren. “In discussies met inwoners, boeren en tuinders, IVN, Staatsbosbeheer en de gemeente, zeg ik steeds ‘een kwart van het probleem kunt u zelf oplossen, een kwart kunnen wij oplossen, een kwart de gemeente en een kwart van de problemen zullen we moeten accepteren dat daar niets aan te doen is”, aldus De Groot.

Ernest de Groot, was beleidsmedewerker, consultant, adviseur en wethouder, is opgeleid aan de Wageningen Universiteit in cultuurtechniek en landinrichting. Binnen het bestuur van Aa en Maas is De Groot actief voor de partij Water Natuurlijk. Eerder was De Groot (CDA) onder meer wethouder in Uden. Ernest de Groot heeft een aantal nevenfuncties: Lid Algemeen Bestuur Brabants Landschap, Lid Raad van Advies IVN Consulentschap Noord-Brabant, Secretaris Stichting Vrijwillig Landschapsbeheer Uden, Senior Adviseur Ruimtelijke Ordening en Landschap, Voorzitter Fiets-Forum Uden en Secretaris Klankbordgroep Kerkenvisie Uden.


Trefwoorden: waterschap aa en maas unie-penning ernest de groot dijkgraaf lambert verheijen
Geplaatst

maandag 10 juli 2017 | 11.23 uur

Laatst gewijzigd

dinsdag 11 juli 2017 | 07.09 uur

Auteur

Harrie van Horik


businessclub