Laatste algemene ledenvergadering KansPlus met Henk Hoeben als voorzitter

KansPlus Asten-Someren houdt de algemene ledenvergadering op donderdag 23 april in soos Den Dissel aan de Beatrixlaan in Asten.

Aanvang 20.00 uur.

Op de agenda staat, naast de gebruikelijke agendapunten, ook een bestuursverkiezing. Aftredend is Henriëtte van Velthoven. Zij stelt zich weer herkiesbaar.

Door het jaar heen zijn er twee nieuwe bestuursleden aangetrokken. Het bestuur stelt voor hen te benoemen. Aftredend is bestuurslid Henk Hoeben. Hij is niet meer herkiesbaar. Het bestuur hoopt op deze vergadering ook een nieuw bestuurslid als voorzitter te kunnen presenteren.

Nieuwe kandidaten kunnen zich melden bij de secretaris van de ledengroep tot aanvang van de vergadering.

Na de bestuursverkiezing vindt de huldiging plaats van leden die 25 of 50 jaar lid zijn.

Na de pauze zal Mia Kusters iets komen vertellen over het Persoons Gebonden Budget.


Trefwoorden: den dissel kansplus asten-someren mia kusters henk hoeben
Geplaatst

woensdag 25 maart 2015 | 11.33 uur

Laatst gewijzigd

zondag 26 april 2015 | 10.10 uur

Auteur

Harrie van Horik


businessclub