Someren Natuurlijk Duurzaam

De gemeente Someren heeft ambities op het gebied van duurzaamheid.

De noodzaak is duidelijk. Met het landelijk grondstoffenakkoord, de klimaatdoelstellingen en de energietransitie is de weg ingezet naar een duurzame samenleving. Deze weg bewandelt Someren graag samen.

De gemeente Someren streeft samen met bedrijfsleven, onderwijs en burgers naar een aantrekkelijk, groen en landelijk buitengebied in combinatie met vitale dorpskernen. Someren wil iedere huidige en toekomstige inwoner en bezoeker een prettige en sociale leefomgeving bieden waarin mens, milieu en economie hand-in-hand gaan.

Duurzaam bouwen, energiebesparing of de minimumeisen vanuit het bouwbesluit spelen bij bouwkundige projecten al een belangrijke rol. Met Someren Natuurlijk Duurzaam gaat de gemeente nog een stap verder. Duurzaamheid gaat ook een prominente plek innemen bij het opstellen van beleid, bij de inkoop en in het sociale domein. Hiermee sluiten ze aan op de ontwikkeling naar een circulaire economie. Door de goede dingen te doen creëren ze meerwaarde voor mens en omgeving. En het mooie is, de gemeente kan er ook nog geld mee besparen en zelfs verdienen.

De gemeente straalt graag uit dat duurzaamheid hoog in het vaandel staat. Om deze reden is Natuurlijk Duurzaam toegevoegd aan het logo van de gemeente. De combinatie van logo en toevoeging wordt vooral gebruikt bij projecten waarbij duurzaamheid een belangrijke rol speelt. Het logo van de gemeente blijft in zijn huidige vorm gewoon bestaan.

Om vorm en inhoud te geven aan de ambities op het gebied van duurzaamheid is een kernteam samengesteld. Dit kernteam onderzoekt mogelijkheden en kansen op het gebied van duurzaamheid, ondersteunt de gemeentelijke organisatie en denkt mee met burgers en bedrijfsleven op weg naar een duurzaam Someren. Dit team staat altijd open voor ideeën, kansen en vragen.


Trefwoorden: natuurlijk duurzaam duurzaamheid gemeente someren
Geplaatst

woensdag 02 augustus 2017 | 08.36 uur

Laatst gewijzigd

woensdag 02 augustus 2017 | 07.40 uur

Auteur

Harrie van Horik


businessclub