Op 14 september is gestart met de dunning van de bossen rond het Beuven in Lierop, ook wel houtoogst genoemd.

Deze maatregel heeft als doel de soortenrijkdom van het gebied te verhogen en meer structuurvariatie in het bos te creëren.

Door de houtoogst wordt voldoende plaats gecreëerd voor de groei van kruiden, struiken, jonge bomen en oudere bomen. Er wordt gestreefd naar een bosverjonging van zowel inheemse loof- als naaldsoorten. Hierdoor ontstaan afwisselingen in hoog en laag, dichte en meer open gebieden waardoor het leefgebied aantrekkelijker wordt voor een verscheidenheid aan planten en dieren. Ook wordt het gebied aantrekkelijker voor de bezoeker; de belevingswaarde van de natuur wordt vergroot.

Tijdens de dunning worden bomen verwijderd om andere bomen meer ruimte te geven. Als een boom meer ruimte krijgt, gaat deze beter groeien en wordt dikker, stabieler en vitaler.

De bomen die worden verwijderd zijn met oranje verf gemarkeerd. Bij voorkeur worden de bomen verwijderd die niet in het gebied thuis horen, terwijl een mooi inheems exemplaar vaak de ruimte krijgt zich verder te ontwikkelen. Daarnaast worden in verschillende bosvakken open plekken gemaakt. In deze open plekken is ruimte voor een nieuwe generatie bos. Door deze aanpak verandert het bos langzaam maar zeker richting een bos met meer variatie in boomsoort en leeftijden, meer variatie in openheid van het bos en meer variatie in diameters en hoogtes van de bomen.

De werkzaamheden worden uitgevoerd met een oogstmachine die de bomen velt, ontdoet van zijtakken en de stam in stukken zaagt. Deze gezaagde stukken worden naast de grotere paden opgestapeld en vervolgens getransporteerd naar de houtverwerkende industrie.

Bij de uitvoering van de bosbeheermaatregelen wordt gewerkt volgens de Gedragscode zorgvuldig bosbeheer. Deze gedragscode schrijft voor dat flora en fauna zoals roofvogelnesten, spechten(nest) bomen, mierennesten, holen en zeldzame planten, wordt ontzien. De te sparen flora en fauna wordt gedurende het werk gemarkeerd met rood-wit-lint.

De werkzaamheden zijn medio november afgerond. 


Trefwoorden: beuven dunning
Geplaatst

zaterdag 23 september 2017 | 09.16 uur

Laatst gewijzigd

donderdag 06 december 2018 | 17.39 uur

Auteur

Harrie van Horik


businessclub