Ineens vielen bij katholiek Nederland de schellen van de ogen: de kerk hoeft niet te knellen; het kan ook anders. Verantwoordelijk voor dit inzicht was mgr. Rini Bekkers (1908-1966), een Rooise boerenzoon van eenvoudige komaf.

Vijftig jaar na zijn dood wordt deze grote Brabander nog steeds door velen op handen gedragen. Zijn invloed en betekenis voor de RK Kerk in ons land is dan ook enorm geweest.

De Berlicumse schrijver Wim van Kreij komt het allemaal haarfijn uit de doeken doen tijdens een lezing van heemkundekring De Vonder Asten-Someren op woensdag 25 oktober in Museum Klok & Peel in Asten.

De lezing begint om 20.00 uur. Niet-leden van De Vonder betalen € 3 entree.

Mgr. Bekkers was een aimabele man met een innemende uitstraling.

Als volgeling van paus Johannes XXIII was hij in ons land de grondlegger van de oecumenische gedachte. Bekkers betoogde modernistische opvattingen in verschillende morele kwesties. Volgens hem moest de Kerk geen te strenge moraal voorschrijven, maar tegemoetkomen aan de wensen van de gelovigen.

Zijn opvattingen werden meer ingegeven door pastorale overwegingen dan door wetenschappelijke bezinning. Spraakmakend was zijn mening over de geboorteregeling die hij verwoordde op 21 maart 1963. Bekkers vond dat gelovigen zelf moesten beslissen over het gebruik van de anticonceptiepil. Zonder dat woord te gebruiken, benadrukte hij dat ouders hun eigen geweten moesten volgen bij het bepalen van het kindertal.

Zijn overlijden veroorzaakte in 1966 een emotionele schok in Nederland. De KRO zond de uitvaartdienst in de Sint-Jan en de begrafenis volledig uit. In 2000 werd bisschop Bekkers gekozen tot de Katholiek van de Eeuw vanwege zijn inzet voor gezinnen en zwakkeren in de samenleving.

Inleider Wim van Kreij (1937, Berlicum), volgde een HBO-opleiding sociaal-cultureel opbouwwerk aan de Sociale Academie te Amsterdam en daarna de voortgezette opleiding voor Maatschappelijk opbouwwerk in Nijmegen. Van 1962 tot 1970 was hij werkzaam in het onderwijs en sociale voorlichting. Vanaf 1970 tot 1983 was hij directeur van de regionale stichting voor Samenlevingsopbouw in Noord-Limburg. In 1983 startte hij een eigen organisatie- en adviesbureau en vanaf dat moment was hij actief bij allerlei vormen van ouderenwerk, zowel in tehuizen als in het open bejaardenwerk.

Na zijn pensionering was hij initiatiefnemer van het pilotproject “Vraaggericht werken” in Sint-Oedenrode. Hij gaf regelmatig lezingen voor besturen en leden van ouderenbonden over het nieuwe zorgstelsel, de Wmo (wet maatschappelijke ondersteuning) over het thema “Onbezorgd ouder worden”.

 


Trefwoorden: museum klok en peel bisschop bekkers wim van kreij rini bekkers
Geplaatst

maandag 23 oktober 2017 | 10.50 uur

Laatst gewijzigd

donderdag 26 oktober 2017 | 06.54 uur

Auteur

Harrie van Horik


businessclub