Op donderdag 19 oktober was een delegatie van het Europese Plattelandsparlement in Someren voor de Peelexpeditie.

Het Europese Plattelandsparlement komt iedere twee jaar ergens in Europa bijeen om ‘de stand van het platteland’ te bespreken en een nieuw manifest op te stellen met prioriteiten voor de ontwikkeling van het platteland. De officiële vergaderingen voor het parlement vinden plaats in Venhorst. Tussen de vergaderingen door kwam een delegatie naar Someren en Asten om geïnspireerd te worden door actieve burgers uit de Peelregio.

Het ochtendprogramma stond in het teken van de verhalen van ‘initiatiefnemers’: burgers die vanuit eigen verantwoordelijkheidsgevoel een maatschappelijk initiatief zijn gestart. Tijdens het middagprogramma gingen de Europese gasten in gesprek met betrokken Astense en Somerense burgers tijdens interactieve gesprekstafels. Hier werden allerlei plattelandsthema’s besproken, zoals het leefbaar houden van het platteland voor jong en oud.

Het ochtendprogramma was ingestoken als een heuse ‘inspiratieshow’, opgezet door de lokale talenten van de Peelpioniers. Wethouder Theo Maas opende de ochtend waarin enkele initiatiefnemers van lokale burgerinitiatieven hun persoonlijke verhaal deden. Geert Bukkems, initiatiefnemer van de Peelpioniers, deed als eerste zijn verhaal en hij riep de aanwezigen op om vooral samen aan de slag te gaan. Niet met een groots vooropgezet plan, maar met kleine stappen waarin door samen dingen te doen, heel veel te leren valt. Zelf heeft hij erg positieve ervaringen met deze werkwijze bij het maken van de lokale familiefilm ‘Van Je Familie Moet Je Het Hebben’ en de Peelpioniers.

Voordat de tweede lokale initiatiefnemer het podium betrad, deed professor Heike Mayer van de Universiteit van Bern haar verhaal. Zij is een expert op het gebied van plattelandseconomieën en sprak over ‘Slow Cities’ waarin kleinschalige gemeenschappen, meestal aangevoerd door lokale ondernemers, de handen ineenslaan om samen meer leefbaarheid te creëren in kleine kernen. Ze gaf enkele inspirerende voorbeelden waarbij vooral het belang van domeinoverstijgend samenwerken aangestipt werd. Daarmee bedoelde ze dat organisaties buiten hokjes moeten gaan denken op zoek naar samenwerkingspartners. Zo moeten ondernemers bijvoorbeeld ook de samenwerking zoeken met minder vanzelfsprekende partners zoals verenigingen, scholen en bedrijven uit heel andere sectoren om lokaal waarde te creëren.

Afsluiter van de ochtend was Mariëlle Swinkels van SomerenTEA. Haar boodschap was dat we met kleine lokale initiatieven, grote wereldwijde impact kunnen hebben. Dit is wat ze ook wil bereiken met haar theebos. Mariëlle is al heel haar leven een theeliefhebber en toen er onlangs een Indonesiër bij haar op bezoek was en hij haar vroeg waarom ze niet gewoon thee ging verbouwen op haar boerderij, ging ze op onderzoek uit. Ze ontdekte dat de wereld van de theehandel helemaal niet zo eerlijk is en bovendien erg slecht voor het klimaat, vandaar dat ze nu gaat proberen om lokaal thee te verbouwen in een theebos.

In de middag ging de delegatie naar De Bunt in Someren-Heide. Hier werden ze welkom geheten door een grote groep burgerinitiatieven uit Asten en Someren, waaronder de SHop, GoLivePhone, Steunpunt Guido en het Sociaal Café. De initiatieven presenteerden zich en ze gingen in gesprek met de Europeanen over wat er goed gaat en wat er beter kan. Aan het einde van de middag vertrok de bus met internationale gasten vol inspiratie weer naar Venhorst en ook op lokaal niveau hebben we weer volop ideeën opgedaan.


Trefwoorden: peelexpeditie somerentea de peelpioniers europees plattelandsparlement geert bukkems marielle swinkels theo maas
Geplaatst

zondag 22 oktober 2017 | 09.56 uur

Laatst gewijzigd

dinsdag 24 oktober 2017 | 21.37 uur

Auteur

Harrie van Horik


businessclub