De gemeenteraad van Someren vergadert op donderdag 26 oktober in de raadzaal van het gemeentehuis.

Aanvang 18.00 uur.

SIRIS-radio zendt deze vergadering rechtstreeks uit. Het Avonduur komt daarom te vervallen.

Op de agenda staat o.a. mogelijke scheefgroei OZB en aanpassing heffingssystematiek, vaststellen Integrale Strategie Ruimte MRE, beleidskaders stedeljk groen 2017, kostendekkingsplan groen 2017, beleidsdocument 'Omgang met overlast groen 2017, verbouw en uitbreiding gemeenschapshuis De Weijers, ruimtelijke Agenda de Peel (RAP), vervangen besluit en amendement van 28 september over de evaluatie van de beleidsnota Niet-agrarische functies in het buitengebied en maatregelen ter stimulering van de sloop van voormalige bedrijfsgebouwen en vaststellen programmabegroting 2018 gemeente Someren.


Trefwoorden: gemeentebegroting begroting someren
Geplaatst

donderdag 26 oktober 2017 | 08.39 uur

Laatst gewijzigd

vrijdag 27 oktober 2017 | 06.52 uur

Auteur

Harrie van Horik


businessclub