Het is droog. In het beheergebied van waterschap Aa en Maas vallen soms al sloten en beken droog en de komende dagen wordt weinig neerslag verwacht.

Daarom mag tijdelijk geen oppervlaktewater onttrokken worden voor bijvoorbeeld beregening of het aanvullen van vijvers. Zo beschermt het waterschap waterstanden en waterkwaliteit.

Met ingang van vandaag, 18 juni, geldt een algemeen verbod voor het beregenen uit oppervlaktewater in de districten Boven Aa en Beneden Aa. 

Het afgekondigde onttrekkingsverbod geldt voor onbepaalde tijd. Het waterschap ziet toe op naleving van dit beregeningsverbod. Het beregeningsverbod geldt niet voor het beregenen met grondwater.

Het water dat er is wordt vastgehouden met stuwen en wordt verdeeld ten bate van landbouw en natuur. Er wordt extra water in ons gebied ingelaten vanuit de Maas, Peelkanalen en de Noordervaart. Op sommige plaatsen wordt extra gemaaid om de doorstroming van water te bevorderen.

Waterschap Aa en Maas kondigt dit verbod af om te voorkomen dat er te weinig water in sloten en beken overblijft. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor de grondwaterstand, de waterkwaliteit en de flora en fauna. Ook kunnen oevers en kades langs deze waterlopen uitdrogen en hierdoor beschadigen.

Met het droogvallen van sloten en plassen, droogt het leefgebied van vissen en amfibieën letterlijk op. Door lage peilen warmt het water sneller op en neemt de concentratie van opgeloste stoffen en bacteriën toe. Botulisme en blauwalg kunnen zich dan eerder manifesteren. Verder heeft warm water een lager zuurstofgehalte wat kan leiden tot zuurstoftekort en mogelijk vissterfte.

Een langdurige droge periode kan schadelijk zijn voor gewassen, bomen, planten en dieren. Door de sterke verdamping, zakt het grondwaterpeil waardoor de plantenwortels op den duur niet meer bij het water kunnen.

De medewerkers van het waterschap zijn dan ook alert en voeren extra controles uit. Zij letten op werkende beregeningsinstallaties en op de waterkwaliteit.

Kijk voor meer informatie op www.aaenmaas.nl.


Trefwoorden: onttrekkingsverbod aa en maas droogte
Geplaatst

donderdag 18 juni 2015 | 13.47 uur

Laatst gewijzigd

vrijdag 19 juni 2015 | 07.39 uur

Auteur

Harrie van Horik


businessclub