Enkele jaren geleden is de dorpskern van Someren-Eind flink opgeknapt.

Eerst is er een nieuw gemeenschapshuis en een zorgcomplex gekomen. Later is het openbaar gebied ingericht. Bij de realisatie en het onderhoud van het plein in Someren-Eind zijn veel vrijwilligers betrokken.

De gemeente wilde hen graag in het zonnetje zetten en haar waardering hiervoor uitspreken. Burgemeester Dilia Blok en wethouder Theo Maas brachten op vrijdag 15 december een bezoek aan het Einderplein en plaatsten een toepasselijk bord met de tekst 'Dit prachtige plein is gerealiseerd en wordt onderhouden door Eindse vrijwilligers'.

Bij de ontwikkeling van de plannen voor de herinrichting en later de realisatie van het Einderplein is een nauwe samenwerking ontstaan tussen de dorpsraad Someren-Eind, de Stichting Kerststal en Einderplein Someren Eind, die voor de aansturing van de vele Eindse vrijwilligers zorgt en heeft gezorgd, en de gemeente Someren. Als gevolg van die samenwerking kon met een beperkt budget een prachtig nieuw plein worden gerealiseerd.

De samenwerking is voortgezet en de vrijwilligers hebben met de gemeente een adoptieovereenkomst gesloten voor het totale onderhoud van het plein. Voor de gemeente Someren is dit dorpsplein een voorbeeld geworden van de manier waarop burgerparticipatie en sociale cohesie in een dorpsgemeenschap tot bloei zijn gekomen.

De gemeente wil met het bordje de dorpsraad, de stichting Kerststal en Einderplein Someren Eind, en alle betrokken vrijwilligers complimenteren en bedanken.


Trefwoorden: einderplein
Geplaatst

zaterdag 16 december 2017 | 11.40 uur

Laatst gewijzigd

dinsdag 19 december 2017 | 15.17 uur

Auteur

Harrie van Horik


businessclub