Op woensdag 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen en tegelijkertijd het referendum voor de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv).

In Someren kunnen kiesgerechtigden in tien stembureaus hun stem uitbrengen.

Voor de bemensing van die stembureaus is de gemeente Someren op zoek naar enthousiaste stembureauleden. 

Het stembureau is van 7.30 tot 21.00 uur geopend en de bezetting bestaat uit twee diensten; van 7.00 uur tot 14.00 uur en van 14.00 uur tot 21.00 uur.

Na sluitingstijd tellen alle stembureauleden de stemmen.

De taken van een stembureaulid zijn:
- controleren op aanwijzing van de voorzitter of de stemhokjes, stembus, tafels, etc. op de juiste manier geplaatst zijn,
- controleren van documenten van de kiezer (zoals stempas, volmacht, identiteitsbewijs, register ongeldige stempassen),
- uitreiken van het stembiljet aan de kiezer,
- controleren of de kiezer het stembiljet in de stembus doet.

Na sluiting van het stembureau tellen de ochtendploeg en de middagploeg samen met eventueel toegevoegde tellers de stemmen en ruimen het stembureau op.

Als stembureaulid ben je samen met je collega’s, onder leiding van een voorzitter, verantwoordelijk voor het verloop van de verkiezing in het stembureau. Een vereiste voor deze functie is dat je de training/instructie via e-learning succesvol doorloopt en dat je erop toeziet dat in het stembureau de regels uit de Kieswet nauwkeurig worden nageleefd.

Personen, die kandidaat zijn voor de verkiezing van de gemeenteraad, kunnen niet als stembureaulid worden benoemd.

Je bent minimaal 18 jaar en in staat om de taken en werkzaamheden zoals in de Kieswet beschreven, op een correcte manier uit te voeren.

Als tegenprestatie ontvang je een vergoeding van € 90.

Wil je meer weten over deze functie, dan kun je contact opnemen via het Klant Contact Centrum met Marijke Versteeg, projectondersteuner Verkiezingen, tel. 0493-494888.

Je kunt je ook digitaal aanmelden tot uiterlijk 15 februari via e-mail gemeente@someren.nl onder vermelding van “stembureau”.


Trefwoorden: stembureaus gemeenteraadsverkiezingen
Geplaatst

vrijdag 19 januari 2018 | 17.54 uur

Laatst gewijzigd

vrijdag 19 januari 2018 | 17.16 uur

Auteur

Harrie van Horik


businessclub