Hans van Maris stapt uit PvdA-raadsfractie maar wil wel in gemeenteraad blijven

Hans van Maris stapt uit PvdA-raadsfractie maar wil wel in gemeenteraad blijven

PvdA-gemeenteraadslid Hans van Maris heeft op zaterdagmiddag 2 december aan enkele leden via een e-mail medegedeeld dat hij uit de PvdA-Someren raadsfractie stapt.

Hij geeft aan wel zijn raadszetel te behouden.

De PvdA betreurt zijn besluit ten zeerste maar neemt ook aan dat hij geen andere mogelijkheden heeft gezien om uit een voor hem ongewenste situatie en sfeer te zien komen.

Een en ander betekent dat de PvdA-Someren geen raadsfractie meer voert, maar wel in het gemeentebestuur vertegenwoordigd is, vanuit een andere verantwoordelijkheid door wethouder Willem van Doorn.

Het gevolg van Hans' keuze is ook dat de PvdA in de commissie niet meer vertegenwoordigd is.

De PvdA-Someren zal de gemeenteraad blijven volgen. Achterbanvergaderingen blijven doorgaan om de link naar het Somerense te behouden. De PvdA zal zich bezinnen op de wijze waarop ze als politieke groepering toch haar geluid kan blijven laten horen.