Tegel tegen geweld richting vrouwen bij De Ruchte

Tegel tegen geweld richting vrouwen bij De Ruchte

Burgemeester Dilia Blok legde op zaterdag 25 november een speciale tegel bij de ingang van De Ruchte in Someren.

Eric Driessen

Deze tegel werd op 25 november 2022 aan het gemeentebestuur van Someren overhandigd bij de actiebijeenkomst van Orange the World.

Eric Driessen

Orange the World is een wereldwijde campagne van de Verenigde Naties tegen geweld tegenvrouwen en meisjes. Eerder werd in de gemeente Someren al een Orange the World-vlag gehesen bij het gemeentehuis en werden de molens Den Evert en De Victor oranje verlicht.

Deze acties vinden ook dit jaar plaats. Dit allemaal om aandacht te vragen voor geweld tegenvrouwen en meisjes. ,,Het is verschrikkelijk dat zoveel vrouwen en meisjes in de wereld te maken krijgen met geweld. Ook hier in Nederland, ook hier in Someren. Hier mogen wij onze ogen niet voor sluiten. Met de tegel op een betekenisvolle plek als De Ruchte geven we aan dat dit onderwerp ons aan het hart gaat en hier niet zomaar aan voorbij willen lopen’, aldus burgemeester Dilia Blok.

Eric Driessen

Schrikbarende cijfers

Ook in Nederland komt geweld tegen vrouwen en meisjes dagelijks voor:

• in Nederland krijgt 53% van de vrouwen te maken met seksueel grensoverschrijdend gedrag

• 1 op de 5 vrouwen in Nederland krijgt te maken met partnergeweld

• in Nederland sterft er elke 8 dagen een vrouw door geweld

• 73% van de Nederlandse vrouwen maakt seksuele intimidatie mee in haar leven

Ben jij slachtoffer van geweld of maak je je zorgen over iemand anders? Praat erover met iemand die je vertrouwt, bijvoorbeeld een professional van team ZO Someren via www.zosomeren.nl. Of bel direct met Veilig Thuis op 0800-2000 (gratis en 24/7 bereikbaar).

Eric Driessen

Op SIRIS-tv, siris.nl en SIRIS-Facebook is onderstaand filmpje te zien.