Bedanklunch voor de vrijwilligers van KBO Someren-Dorp

Foto's Eric Driessen