100% Slagingspercentage op het Varendonck College in Someren

Alle eindexamenkandidaten op de vmbo-locatie van het Varendonck College in Someren zijn geslaagd.

Daarmee heeft de school op locatie Someren een unieke prestatie geleverd: een 100% slagingspercentage. Het gaat hierbij om geslaagden van praktijkonderwijs, basis- en kaderberoepsgerichte leerweg en mavo (gemengde leerweg/theoretische leerweg).

Hoewel er drie tijdvakken zijn waarin de leerlingen hun eindexamen zouden kunnen doen, is het derde tijdvak niet meer nodig. Al bij het eerste tijdvak haalde de vmbo-locatie een gemiddelde slagingspercentage van 98%. Nu het tweede tijdvak erop zit, is bekend geworden dat alle 155 leerlingen geslaagd zijn.

In totaal zijn 5 leerlingen zelfs cum laude geslaagd: één leerling van basisberoepsgerichte leerweg, twee kaderberoepsgerichte leerweg en twee mavo-leerlingen.

Donderdag 7 juli vond de diploma-uitreiking plaats voor praktijkonderwijs, basis- en kaderberoepsgerichte leerweg.

De mavo-leerlingen krijgen volgende week donderdag 14 juli hun diploma uitgereikt.

Op de havo/vwo-locatie wordt nog gestreden tijdens het derde tijdvak.

Tot dusver heeft de school zowel bij havo als vwo een slagingspercentage van 93% gehaald. Dit hoge percentage kan nog verder oplopen.