Jubilarissen bij IVN Asten-Someren

IVN Asten-Someren hield op maandag 19 februari de jaarvergadering.

In zijn openingswoord keek voorzitter Wim Steenbakkers terug op een succesvol jaar waarin de vele vrijwilligers zeer actief waren met natuureducatie en werkten aan verbetering van de natuur.

Tijdens de vergadering nam Gerard Claassen na tien jaar afscheid als bestuurslid. Gerard blijft nog wel actief binnen IVN als coördinator van de werkgroep Natuur en Landschap.

De vrijgekomen plaats aan de bestuurstafel werd met algemene stemmen ingenomen door Iris van Helmond.

Ook werd een aantal leden gehuldigd vanwege hun 25- of 40-jarig lidmaatschap: Jan Timmermans, Marie-José Dautzenberg, Grard van den Boomen, Bertien Hulshof-Frenken en Mariëtte Buyvoets-Vugts (25 jaar lid) en Annie Dirkx-van Hees en Petrie Nooijen-Verhoeven (40 jaar lid).

Een drietal leden werd in de bloemetjes gezet vanwege hun bijzondere verdiensten voor IVN. Het betrof Mariet Fijten voor het verzorgen van het verenigingsblad De Schreever, Jo Dortmans voor het beheer van verenigingsgebouw De Stulp en Riet Harel, die jarenlang zich onvermoeibaar voor de natuur en IVN heeft ingezet.