Forumdiscussie KBO Kring Asten

Om senioren in de gemeente Asten meer helderheid te geven over wat de politieke partijen voor hen willen gaan doen, houdt KBO Kring Asten een forumdiscussie.

Deze vindt plaats op woensdag 7 maart vanaf 19.30 uur in De Beiaard, Pastoor de Kleijnhof 21 in Asten.

Deze bijeenkomst is voor alle inwoners van Asten, Heusden en Ommel toegankelijk.

Het programma bestaat uit twee onderdelen. In het eerste onderdeel presenteren de vertegenwoordigers van de politieke partijen hun visie op het seniorenbeleid.

Daarna krijgen de aanwezigen een aantal stellingen voorgelegd waarover zij met elkaar in discussie gaan.

Onderwerpen die aan bod komen zijn zorg, wonen, mobiliteit, werk (en vrijwilligerswerk) en welzijn.

In het tweede onderdeel is er uitgebreid gelegenheid om vragen te stellen en met de vertegenwoordigers van de partijen te discussiëren over hun plannen.