Scholierendebat Varendonck College

Op woensdag 28 februari vond er op het Varendonck College in Asten een scholierendebat plaats, waaraan ook diverse politieke partijen uit Asten en Someren deelnamen.

De politieke partijen kwamen zelf met een programma dat bestond uit drie blokken: een mini-les over de onderwerpen: gezondheid, alcohol en drugs, veiligheid en het voorbereiden van een debat.

Daarna gingen de scholieren van de klassen 4 en 5 havo het debat aan met elkaar en de politiek.

Het scholierendebat was een initiatief van Sandu Niessen (PGA-Asten, 26 jaar) en Wesley van der Heijden (D66-Hart voor Asten, 21 jaar).