Meesterproef Technasiumleerlingen

In het eindexamenjaar van het Technasium van het Varendonck College sluiten de leerlingen het vak Onderzoek en Ontwerpen af met een Meesterproef.

De leerlingen hebben zelf een opdrachtgever gezocht, een plan van aanpak geschreven en de opdracht uitgevoerd.

Op donderdag 15 maart zullen de leerlingen hun eindproduct presenteren aan de expertdocent, opdrachtgever en aan de ouders. Deze eindpresentaties vinden plaats op het Varendonck College in Asten.

De expertdocent zal inschatten of de leerlingen het propedeuseniveau van de gewenste opleiding halen. 

De opdrachtgever kan beoordelen of de leerlingen de opdracht goed hebben begrepen en of aan alle wensen is voldaan. In onderling overleg zal daarna de productbeoordeling van de leerling plaatsvinden.