OVA zoekt werkgroepleden

De Ondernemersvereniging Asten (OVA) zoekt voor diverse werkgroepen leden.

De OVA Doe Dag en de bedrijfsbezoeken zijn drukbezochte en gewaardeerde activiteiten van de OVA. Deze worden georganiseerd door enkele enthousiaste leden van de werkgroep Evenementen.

Deze werkgroep zou graag wat extra handjes kunnen gebruiken. Vindt u het leuk om deze activiteiten mee vorm te geven? Bel dan Miranda van Bussel, tel. 06-81850651 of e-mail mirandavanbussel@live.nl.

Ook de Werkgroep Ondernemerscafé zoekt uitbreiding.

Interesse? Bel Monique Martens, tel. 06-28229922 of e-mail martensmonique6@gmail.com.

Verder is de Werkgroep Detail op zoek naar aanvulling. Deze werkgroep behartigt de belangen van de Astense detaillisten en is voor de OVA de koppeling met het Centrummanagement.

Wilt u hierover meedenken en praten? Bel dan Wim van Boxtel, tel. 0493-695619 of e-mail info@marja-asten.nl.

Het bestuur van OVA is inmiddels voltallig.

Nadat Ilse Maas de opengevallen plaats van Wim van Boxtel heeft ingenomen, is inmiddels ook Nicole van Geffen toegetreden tot het bestuur. Dit bestaat nu uit Hans van de Mortel (voorzitter), Marleen Strauss (secretaris), Willy Feller (penningmeester), Rinie Meyer (PR en communicatie), Ilse Maas en Nicole van Geffen.