Opleidingstraject bij mannenkoor De Nachtegaal

In september start het Somerense mannenkoor De Nachtegaal een opleidingstraject voor belangstellende nieuwe zangers in de leeftijd van 30 tot 60 jaar.

De Nachtegaal zoekt vooral baritons en bassen, maar ook tenoren zijn welkom.

De opleiding  wordt gegeven in De Ruchte op tien maandagavonden van 19.00 tot 20.00 uur.

Aan de opleiding zijn geen kosten verbonden.

Aanmelding kan tot en met 4 september bij de secretaris van het koor, Harry Leenen, tel. 0493-496923 of e-mail secretariaat@mannenkoordenachtegaal.nl.