SeniorCompAS viert twintigjarig jubileum

Op zaterdag 28 april, aan het einde van het activiteitenseizoen, vierde SeniorCompAS het twintigjarig jubileum in centrum De Beiaard in Asten.

Na de opening door voorzitter Peer Custers kregen de wethouders Janine Spoor (Asten) en Theo Maas (Someren) het woord.

Hierna was er een film over twintig jaar SeniorCompAS met op de achtergrond muziek van Eric Gorissen.

Na de pauze was er een geweldig optreden van Pro et Contra.

SeniorCompAS wil iedereen uit Asten en Someren, die ouder is dan 50 jaar en geen of (zeer) weinig ervaring heeft met het gebruik van de computer de mogelijkheden ervan bijbrengen. Zij doet dat door een breed scala van cursussen aan te bieden en andere activiteiten, zoals themaochtenden, inlopen, workshops en werkgroepen, te organiseren. 

Uitgangspunt is dat dit voor én door ouderen gebeurt. 

De stichting is een non-profit organisatie, die volledig op vrijwilligers draait. De leden betalen een jaarlijkse bijdrage van € 37,50. Voor dat bedrag kan aan alle aangeboden cursussen en andere activiteiten worden deelgenomen en worden onder andere de activiteiten, de huren, de apparatuur en programma’s, het Mededelingenblad, de nieuwsbrief en de website bekostigd.

Als gevolg van het afnemende aantal leden is de laatste jaren de begroting niet meer sluitend. Door de opgebouwde reserve kan de contributie echter gehandhaafd blijven op € 37,50 en zijn de noodzakelijke uitgaven en investeringen gedekt.

In januari 2018 was het aantal leden 483. De cursussen worden geven in centrum De Beiaard in Asten.  

Een groep van ruim veertig enthousiaste vrijwilligers zorgt ervoor dat alle activiteiten gerealiseerd kunnen worden. Eenmaal per jaar wordt er voor deze groep een bedankavond georganiseerd.

Het activiteitenseizoen loopt van begin september tot eind april. Het cursusseizoen is ingedeeld in vier ronden van elk twee maanden.

SeniorCompAS blijft inspelen op de behoefte van de senioren aan kennis over het gebruik van de computer door het aanbieden van up-to-date cursussen en overige activiteiten.