Meedenken over Wereld Alzheimer Dag?

Op vrijdag 21 september 2018 is het opnieuw Wereld Alzheimer Dag. In de hele wereld worden activiteiten georganiseerd om stil te staan bij de gevolgen van dementie voor mensen met dementie en hun naasten.

Dit jaar is het thema: muzikale ontmoeting.

Het Alzheimer Café Peelland wil Wereld Alzheimer Dag ook vieren in Asten, Someren en Deurne. Hiervoor wordt gezocht naar mensen die willen meedenken, een actieve bijdrage willen leveren of sponsoren.

Vrijwilligers van het Alzheimer Café en medewerkers van de gemeente Asten, Someren en Deurne hpuden op dinsdag 29 mei een vergadering in De Beiaard in Asten.

Eventueel belangstellenden om mee te denken zijn van harte uitgenodigd.

Ideeën kunnen ook telefonisch of via e-mail worden gedeeld. U kunt hiervoor contact opnemen met John Bankers, tel. 06-28954108 of e-mail alzheimercafepeelland@gmail.com.

De vergadering begint om 19.00 uur en eindigt uiterlijk om 22.00 uur.