Lokale Educatieve Agenda ondertekend (+ VIDEO +AUDIO)

De gemeente Asten, Stichting Prodas, Stichting PlatOO, Stichting Peuterspeelzaal Pinkeltje en Korein Kinderplein hebben gezamenlijk de lokale educatieve agenda 2015-2018 opgesteld.

Deze beschrijft de ambitie en thema's waarop zij samen resultaat willen boeken.

Dit instrument zorgt ervoor dat de partners meer in gezamenlijkheid tot afspraken komen over onderwijs en jeugdbeleid.

Op donderdag 3 september vond in het gemeentehuis in Asten de ondertekening plaats van het document dat richting geeft en waarin is vastgelegd welke doelstellingen en resultaten de partners willen bereiken.  

Met het ondertekenen verklaren de partners dat zij op basis van gelijkwaardigheid en wederkerigheid samenwerken aan een goede basis voor optimale ontwikkelingskansen voor alle kinderen in de gemeente Asten.