Gecombineerde actie Peelland Interventie Team (PIT) in Helmond en Asten

Onder regie van het Peelland Interventie Team (PIT) heeft op woensdag 23 mei een gecombineerde controleactie plaatsgevonden bij twee bedrijven in de gemeenten Helmond en Asten. De betrokkenen hebben goede medewerking verleend tijdens het verloop van de acties.

Bevindingen:

- Bedrijfsactiviteiten opgestart die strijdig zijn met het bestemmingsplan
- fraude met gas- en stroommeters, dit moet nader worden uitgezocht; Meters zijn verwijderd
- brandveiligheid niet op orde
- Diverse milieuovertredingen (geen melding, wel vergunningplichtig, sloot gedempt, vloeistoffen niet goed opgeslagen)
- Gedumpt afval buiten het perceel (waarschijnlijk afkomstig van anderen)

Nu wordt bekeken of handhavingstrajecten worden gestart.

Bij deze controleactie waren de volgende organisaties betrokken: politie, Enexis, ODZOB (Omgevingsdienst ZO Brabant), Belastingdienst en de gemeenten Helmond en Asten.

Het Peelland Interventie Team (PIT) is een interventieteam onder de regie van de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren waarbij de aansturing op één centraal punt ligt. Het PIT voert acties uit bij panden en locaties waarvan sterk het vermoeden bestaat dat er sprake is van misstanden. Het team kijkt naar brandveiligheid, boekhouding, illegale bewoning, vergunningen, inschrijving BRP (Basisregistratie Personen), mensenhandel, prostitutie, drugs, sociale zekerheidsfraude en andere overtreding van wet- en regelgeving. Het PIT werkt nauw samen met zorg- en welzijnsinstanties om te komen tot duurzame oplossingen.

Inwoners kunnen overlastsituaties en verdachte situaties aan het PIT doorgeven. Dit kan anoniem per tel. 0492-587309 of per e-mail info@pitteam.nl.

Tips worden vertrouwelijk behandeld.