Presentatiemarkt Technasium Varendonck College

De klassen 2 en 3 van het Technasium van het Varendonck College in Asten sloten op dinsdag 19 juni het vak Onderzoek en Ontwerpen traditiegetrouw af met een presentatiemarkt.

De leerlingen van klas 2 zijn bezig geweest met een project voor Larco Foods in Someren. Larco Foods heeft een groot assortiment aan producten met o.a. soepen. Naast de standaard soepen die momenteel te krijgen zijn in de supermarkt, komen er vanuit klanten verzoeken om unieke wereldsoepen te produceren. Een soep waarbij de smaak je even in een andere cultuur doet wanen. De opdracht vanuit Larco Foods was om een nieuwe, unieke soep te ontwikkelen, waarbij de ingrediënten en smaak duidelijk aan een bepaald land/bepaalde streek gekoppeld zijn.

In klas 3 zijn de leerlingen bezig geweest met een project voor ORO. In Het Rijtven, onderdeel van ORO, wonen mensen met een verstandelijke beperking. Op het terrein tussen woonvoorziening Het Rijtven en de woonwijk Rijtse Vennen is een speellandschap aangelegd waar nog volop ruimte is voor uitbreiding. Aan de derdejaarsleerlingen de vraag om een interactief onderdeel te ontwerpen dat past in het speellandschap en waarbij zintuigen geprikkeld worden. Het onderdeel moet geschikt zijn voor mensen met een (ernstig) verstandelijke beperking en kinderen die in de buurt wonen.

Op dinsdag 19 juni presenteerden de leerlingen hun eindproduct aan de opdrachtgevers en aan de ouders in de aula van het Varendonck College in Asten.