Afscheidsconcert Heusdens Gemengd Koor

Op zaterdag 14 juli om 18.30 uur verzorgt het Heusdens Gemengd Koor een viering met aansluitend een laatste concert in de St.-Antoniuskerk in Heusden.

Na 31 jaar heeft het Heusdens Gemengd Koor besloten te stoppen.

Bij de oprichting in 1987 telde het koor veertien leden; twaalf dames en twee heren. De repetities waren op donderdagavond bij café De Sport en de dirigent was Wim Boerekamp uit Deurne.

Het eerste optreden was op de zanikavond in Heusden waar het koor aan het einde van de avonden de carnavalsschlager ten gehore bracht.

Al gauw groeide het aantal leden en werd er aan meer concerten deelgenomen. Er werd gewisseld van dirigent. Na Wim Boerekamp kwamen Ago Verdonschot, Cecil van de Kerkhof, Rob Barentsma en sinds 2001 Wim Hofstra.

Het Heusdens Gemengd Koor was een graag gezien koor bij concerten van koren in de omgeving, vanwege de uitstekende zangkwaliteit maar ook vanwege de gezelligheid na afloop van het concert. Belangrijke optredens waren o.a. het concours in Rotterdam, Korendag in Venray en Hengelo, H. Mis in de O.L.V. Basiliek in Tongeren, uitwisseling met Gemengd Koor van Herent-België, een benefietconcert in Diksmuide, een concert op het Sint Katelijneplein, het Europarlement en daarna nog op de Grote Markt in Brussel en het Vier Maal Heusden-concert in het vestingstadje Heusden.

Het koor heeft ook drie jaar meegewerkt met de Passion in Heusden.

Iedere jaar werd een lente- en winterconcert georganiseerd en twee of drie keer per jaar werd een mis verzorgd.

Gezelligheid was een belangrijk element en de koorleden voelden zich nauw betrokken met elkaar.

Het ledenaantal liep echter sinds een paar jaar van 54 terug naar het huidige aantal van 34 doordat leden het koor ontvielen, maar ook door de stijgende leeftijd. Er was geen goede balans meer van de verschillende stemmen.

Nadat alle inspanningen om nieuwe leden te werven geen resultaat opleverden en het ledenaantal alleen nog maar zou afnemen, is besloten om het koor op te heffen.

Wilt u nog één keer genieten van de zang van het Heusdens Gemengd Koor dan bent u welkom op zaterdag 14 juli om 18.30 uur tijdens de viering in de kerk met aansluitend een concert van de muziek, die het koor altijd graag ten gehore heeft gebracht.

Iedereen is welkom, speciaal de oud-leden van het Heusdens Gemengd Koor.

De toegang is gratis.