Wijkbijeenkomst Loove over klimaatveranderingen

De gemeente Someren is samen met de waterschappen Aa en Maas en Dommel druk bezig maatregelen te treffen om Someren klimaatbestendiger te maken.

Daarbij is eenieders kennis en ervaring hard nodig.

Want wat betekenen hitte, droogte én wateroverlast voor uw woongenot en de beleving van uw wijk of dorp?

Daarom is er op dinsdag 10 juli een wijkbijeenkomst voor alle inwoners van de wijk Loove.

Die wordt gehouden in café De Postel en duurt van 20.15 tot 22.15 uur.