Lezing Ria Berkvens over verborgen verleden van kasteel Asten

Op donderdag 5 juli geeft regioarcheoloog Ria Berkvens een lezing over het verborgen verleden van het kasteel van Asten.

In deze lezing blikt Berkvens terug op de bouw van het kasteel in het begin van de vijftiende eeuw en de ontwikkelingen die zich sindsdien in rap tempo voltrokken. Ook staat zij  stil bij enkele opzienbarende vondsten die in de loop van de jaren gedaan zijn.

Daartoe behoort onder andere een laatgotisch 'Leuchtermännchen', een (beschadigd) massief bronzen beeldje van ongeveer 21 centimeter hoog, dat op 21 juni 2000 werd gevonden in ... de moestuin van Toon Leenders in Heusden.

Leenders vond het beeldje tijdens het schoffelen op een terrein waar in 1989 zand was ge­stort, afkomstig uit de ­gracht van het Astense kasteel.

Na onderzoek bleek het beeldje oorspronkelijk deel van een kande­laar, een menselijk figuur waarbij op beide uitgestrekte armen kaarsenhouders stonden. Het figuurtje draagt een nauw sluitend gewaad, een zogenaamde wambuis, met wijde armpijpen en een versierde boord, waaronder een strakke broek. Op zijn hoofd draagt hij een breedgerande drieledige puntmuts. Verge­lijkbaar exem­plaren, daterend uit de 14e eeuw, zijn te vinden in Museum Boijm­ans Van Beu­ningen te Rotterdam, het Beierse Nati­onalmu­seum in München en het Ashmolean museum te Oxford. Het beeldje uit Asten is de eerste arche­ologische bodemvondst in Nederland van een dergelij­ke kande­laar. Regioarcheoloog Ria Berkvens kan nog veel meer vertellen over deze vondst, die wellicht zelfs een 14e eeuwse datering voor de bouw van het eerste kasteel van Asten rechtvaardigt.

De lezing begint om 20.30 uur in het Anna Ceelen Huis aan de Kasteellaan 12 in Heusden.

De toegang is gratis.