Convenant: samen laaggeletterdheid aanpakken

Tot en met 13 september is de week van de alfabetisering.

Deze week staat volledig in het teken van laaggeletterdheid. Eén op de negen mensen in Nederland is laaggeletterd, omgerekend naar onze regio zijn dat ruim 27.000 mensen. Zij hebben in het dagelijks leven moeite met lezen en schrijven, maar ook met rekenen en digitale vaardigheden. Op maandag 7 september hebben twintig organisaties uit arbeidsmarktregio Helmond-De Peel een convenant ondertekend.

In het samenwerkingsconvenant spreken zij af om samen een regionaal actieplan laaggeletterdheid op te stellen en uit te voeren. Er vinden al allerlei activiteiten en projecten plaats om laaggeletterdheid te bestrijden. Vanuit het convenant verbinden ze de diverse activiteiten die iedere partij kan bieden. 

De ondertekening van het convenant is het startpunt van de gezamenlijke aanpak van laaggeletterdheid. Komende maanden zullen de partijen een regionaal actieplan opstellen. Hierin wordt opgenomen wat elke organisatie doet om laaggeletterdheid tegen te gaan en worden gezamenlijke doelen benoemd. Begin 2016 zal dit actieplan gepresenteerd worden. Daarnaast nodigen ze andere organisaties uit om aan te sluiten bij het convenant.

“De aanpak van laaggeletterdheid is heel belangrijk,” zegt Theo Duijmelings, taalambassadeur van Stichting ABC. “Toen ik veertig jaar geleden een taalcursus volgde om mijn dochter te kunnen voorlezen, ging er een wereld voor mij open. Sindsdien zet ik mij volledig in om ook andere laaggeletterden te helpen.”

De ondertekening van het convenant vond plaats op de eerste dag van de Week van de Alfabetisering. In deze week vinden diverse activiteiten plaats om aandacht te vragen voor laaggeletterdheid. Naast de ondertekening van het convenant kondigde Bibliotheek Helmond-Peel aan een Taalhuis te willen inrichten. ROC ter AA organiseerde voor hun taalcursisten in de avond een gastles van oud-stadsdichter Wim Daniels. Vrijdag zal de LEVgroep een fluitsignaal geven als start van de voorleesexpress. Meer activiteiten zijn te vinden op www.tijdvoortaal.nl.

Om het thema bij inwoners onder de aandacht te brengen, is een campagne gestart via social media en de bibliotheek. Vivian Geurtz (12 jaar) en Tim Michielsen (4 jaar) zijn daarbij in de prijzen gevallen en ontvingen van Jan Vriends een leesboekje.

Ondertekenaars convenant: de gemeenten Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek, Stichting Bibliotheek Helmond-Peel, Bibliotheek De Lage Beemden, ROC ter Aa, LEVgroep, Vierbinden, Onis Welzijn, Atlantgroep, Werkgeversplein Regio Helmond, UWV, Servicepunt leren en werken, Elkerliek ziekenhuis, Rotaryclub Helmond, Stichting Leergeld, Stichting ABC, Stichting Lezen en Schrijven.

Foto’s: PressVisuals.com.