Cursus ‘Water en waterbeheer’ bij IVN Asten-Someren

Dat ons klimaat langzaamaan verandert, valt niet meer te ontkennen.

In dat kader houdt het IVN Asten-Someren een cursus ‘Water en waterbeheer’.

In vier lesavonden en evenzovele excursies wordt inzicht gegeven in wat er speelt maar ook in hoe we er zelf aan kunnen bijdragen om de overlast te verminderen. De cursus is bedoeld voor eenieder die méér wil weten over water, over rivieren, beken en grondwater, over hoe we met maatregelen overlast door te veel of juist te weinig water proberen te beheersen.

De theorieavonden worden gegeven in het verenigingslokaal De Stulp, Ostaderstraat 30 in Asten. De avonden duren van 20.00 tot ca 22.00 uur. De kosten zijn € 55, inclusief koffie/thee.

De theorieavonden zijn op de woensdagen 10 oktober, 14 november, 12 december en op 16 januari.

De excursies zijn op de zaterdagen 27 oktober, 24 november 2018 en op 26 januari 2019. De vierde excursie moet nog worden vastgesteld.

Meer info en aanmelden: www.ivnastensomeren.nl onder ‘activiteiten of bij Jos Bronneberg’, tel. 06-13486913.