Informatiebijeenkomst voortgang Huisvestingsplan scholen kern Asten

Op maandag 10 september vindt in zaal De Vosselen in Best Western Hotel Nobis een informatiebijeenkomst plaats over het huisvestigingsplan voor de basisscholen in Asten.

De bijeenkomst is van 20.00 tot 22.00 uur.

De vertegenwoordigers van de twee schoolbesturen Prodas en PlatOO zijn hierbij ook aanwezig.

Begin dit jaar is door de gemeenteraad het Strategisch Huisvestingsplan primair onderwijs gemeente Asten 2018-2028 (SHP) vastgesteld.

Doel van dit plan is op termijn te komen tot vier basisscholen voor de kern Asten. Daarmee is door de gemeente een belangrijke horde genomen om dit plan te kunnen realiseren.

Drie van de vier scholen vallen onder het bestuur van Prodas en één school onder het bestuur van PlatOO.

Het Talent blijft. Nieuwbouw komt er op de locatie Asten-Zuid bij het Varendonck (Prodas) en Loverbosch (PlatOO). Daarna volgt de nieuwbouw en renovatie locatie Voordeldonk.

Dat betekent dat de schoolgebouwen van Daltonschool Het Lover, de openbare basisscholen Het Toverkruid en De Horizon, de Lambertusschool en de Bonifatiusschool komen te vervallen.