Oprichting Stichting Burgerschuldhulp Asten-Someren

Vanaf dit najaar kunnen mensen uit Asten en Someren met kleine schulden, tot maximaal 5.000 euro, terecht bij stichting Burgerschuldhulp Asten-Someren.

Die stichting helpt hen, door de schulden af te betalen en met hen een betalingsregeling af te spreken. Op deze manier wordt getracht erger te voorkomen.

De gemeenteraden van Asten en Someren hebben samen een startkapitaal van 100.000 euro vrijgemaakt voor de nieuwe stichting.

Op dinsdag 4 september werd de Stichting BurgerSchuldhulp Asten-Someren ingeschreven bij notaris Kessels in Asten.

Daar waren ook vier van de vijf bestuursleden van de nieuwe stichting bij aanwezig.

Martien Kusters, oud-wethouder van de gemeente Someren, is voorzitter van de nieuwe stichting.