Informatiebijeenkomst werkzaamheden Kerkendijk

Vanaf 17 september tot medio november worden er werkzaamheden uitgevoerd aan de Kerkendijk in Someren en Someren-Heide.

Er wordt gewerkt van de rotonde Loovebaan tot aan de kruising met de Kraaiendijk.

De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit het opnieuw aanleggen van de rijbaan in combinatie met onderhoudswerkzaamheden binnen de bebouwde kom van Someren-Heide.

Maart 2019 staat de aanleg van een betonnen fietspad buiten de bebouwde kom op de planning. Weggebruikers worden vriendelijk verzocht om gedurende de werkzaamheden gebruik te maken van de daarvoor ingestelde omleiding.

De omleiding voor gemotoriseerd verkeer loopt via de Hooghoefweg, Boerenkamplaan en de Nieuwendijk.

Op donderdag 13 september wordt van 19.30 tot 21.00 uur een bewonersavond gehouden in zaal Heidehof, Kerkendijk 126.

Op deze avond wordt een toelichting gegeven op de werkzaamheden, de fasering en wat dit voor u als bewoner en weggebruiker betekent. Tevens is er de gelegenheid de tekeningen te bekijken en vragen te stellen.