Groote Peel feestelijk geopend tijdens Hoogveenfestival

Op zaterdag 15 september is tijdens het Hoogveenfestival officieel de Groote Peel teruggegeven aan de bezoekers nadat grootschalige inrichtingsmaatregelen zijn uitgevoerd in het natuurgebied.

Tijdens deze dag stond beleving van de Peelvenen centraal. Aanwezigen hebben van bestuurders van de samenwerkende partijen symbolisch een eigen stukje Peel ontvangen, middels het plantje dopheide dat op hoogveenbulten groeit.

Ernest de Groot, bestuurslid Waterschap Aa en Maas: ‘’Ik ben blij met deze oplevering. Met de droogte van afgelopen periode hebben we gezien dat de maatregelen nu al effect hebben. Het waterpeil is minder ver weggezakt. Het gebied houdt het water dus langer vast. Deze ‘sponswerking’ is een verbetering voor zowel het hoogveen als voor de agrarische omgeving''.

Ook gedeputeerde Johan van den Hout is trots op het project: “Het is een mooi voorbeeld van provincie-overstijgende samenwerking. Het is van belang om in de toekomst kennis en ervaring te blijven uitwisselen.”

 

De Groote Peel is een aaneengesloten natuurgebied van circa 1.500 hectare dat ligt op de grens van Limburg en Noord-Brabant. Het vormt samen met de nabijgelegen Deurnsche en Mariapeel het restant van wat eens een uitgestrekt oerlandschap van levend hoogveen was. Na de ontginning van het Peelgebied is de Groote Peel als een eiland in een sterk ontwaterd landbouwgebied komen te liggen. Dit heeft in het verleden geleid tot verdroging van de Groote Peel, waarbij zeldzame en bijzondere dier- en plantsoorten verdwenen. Met het project LIFE+ Groote Peel is de kwaliteit van het hoogveen verbeterd middels een stabiel en verhoogd waterpeil. Waterschap Aa en Maas zal samen met haar Limburgse partners en Staatsbosbeheer de waterstanden gaan monitoren.

 

De belangrijkste maatregel voor de kwaliteitsverbetering van het gebied vormde het verleggen van De Eeuwselse Loop naar de rand van de Groote Peel, parallel aan de N279. De oude route liep deels door het natuurgebied. Hierdoor ontstond een barrière voor de kleinere diersoorten die in de Groote Peel voorkomen. Daarnaast ontwaterde de oude loop het natuurgebied, waar een stabiele waterstand noodzakelijk is. Door het verleggen van de waterloop kunnen kleinere diersoorten zich vrij bewegen door het natuurgebied en komt er minder water vanuit de landbouwgebieden het natuurgebied in. Waterschap Aa en Maas en waterschap Limburg hebben voor het onderhouden van de waterloop gezamenlijk een beheer- en onderhoudsplan op gesteld.