Presentatie regionale visie op schoolgebouwen

Presentatie regionale visie op schoolgebouwen

Met een brede bijeenkomst in de Cacaofabriek in Helmond presenteerden de schoolbesturen Eenbes, GOO, Prodas en QliQ op dinsdag 18 september hun visie op onderwijshuisvesting aan de gemeenten in hun werkgebied.

Al langer werken deze vier schoolbesturen intensief samen op verschillende terreinen. Vanuit deze samenwerking hebben zij een regionale visie op onderwijshuisvesting opgesteld, die een toekomstbeeld geeft van de schoolgebouwen in de toekomst. Aan de hand daarvan gaan de besturen in gesprek met de gemeenten over de toekomst van de huisvestingsopgave voor het basisonderwijs in de regio.

Sinds jaar en dag zijn gemeenten en schoolbesturen samen verantwoordelijk voor passende en eigentijdse huisvesting van het basisonderwijs. In de afgelopen jaren is in de regio een aantal mooie voorbeelden van vernieuwende scholen en schoolgebouwen gerealiseerd, die alleen tot stand zijn gekomen door intensieve samenwerking. Denk bijvoorbeeld aan De Vlieger in Deurne, MFA De Sprank in De Mortel en De Heindert in Aarle-Rixtel. Stuk voor stuk scholen die functioneren als brede voorzieningen voor leerlingen en inwoners van de betreffende kernen.

De ontwikkelingen in het onderwijs voltrekken zich razendsnel. Dat vraagt van scholen om op een andere manier onderwijs te geven; door kinderen eigentijdse vaardigheden aan te leren, doorlopende ontwikkellijnen aan te bieden en meer de eigen omgeving van het kind op te zoeken. Dat gaat niet automatisch, en kunnen de schoolbesturen zeker niet alleen. Ook vraagt het veel van de gebouwen waarin het onderwijs wordt gegeven; die moeten flexibeler, uitdagender, duurzamer en niet op de laatste plaats gezonder.

In een tijd waarin de verwachtingen van ouders en burgers hoog zijn, is het noodzakelijk dat gemeenten en schoolbesturen gezamenlijk optrekken. Dat doen zij ook nu al vaak, bijvoorbeeld door het opstellen van integrale huisvestingsplannen. De schoolbesturen vragen nu aandacht voor een impuls vanwege het grote belang van onderwijshuisvesting. Niet alleen als ‘thuishaven’ voor het onderwijs in de kernen, maar vooral als logische ontmoetingsplek in de gemeenschap.

Bestuurder Jacqueline Ketelaar van stichting Prodas:

“Verbinden, samenwerken en de dialoog zoeken is waar het om gaat als we het hebben over toekomstbestendige onderwijshuisvesting.”