Start nieuw seizoen LEEF Someren

Sport, bewegen en cultuur zijn belangrijk voor een actieve vrijetijdsbesteding, een gezonde leefstijl, het ontdekken van je talent, zelfredzaamheid en leefbare dorpen.

Je ontmoet anderen en werkt samen. De gemeente Someren vindt dit belangrijk. Daarom besteden de gemeente met het project LEEF Someren extra aandacht aan sport, bewegen, gezondheid en cultuur. Dit doen ze door de inzet van buurtsportcoaches die werkzaam zijn bij een aantal organisaties. 

Evelien Slaats en Dennis Bouwmans zijn buurtsportcoach bij LEEF Someren. Zij houden zich samen met het team bezig om voldoende sport- en beweegaanbod op en rondom de scholen te creëren. Evelien is daarnaast betrokken bij diverse projecten voor andere doelgroepen, zoals senioren en mensen met een smalle beurs. In de zomervakantie heeft Evelien in samenwerking met LEEF-partner Onis en LEEF Asten zomeractiviteiten georganiseerd voor jongeren met een smalle beurs. Deze activiteiten zijn georganiseerd bij NWC in Asten en bij Klimrijk in Veldhoven.

Door gebruik te maken van het brede netwerk proberen ze voor allerlei doelgroepen leuke projecten op te starten. Na de zomervakantie zijn de werkzaamheden van LEEF Someren weer helemaal opgestart. De komende periode zullen ze zich bezig gaan houden met het opstarten van nieuwe projecten. Zo komt er een netwerktoernooi voor alle scholen en partners. Er worden extra activiteiten georganiseerd voor mensen met een kleine beurs. Ook starten ze met de voorbereidingen voor de Color Run tijdens de Koningsspelen op 12 april 2019.

Op alle scholen in Someren zijn de buurtsportcoaches wekelijks bezig om de kinderen zoveel mogelijk te laten bewegen en sporten. Na de zomer zijn ze weer van start gegaan op de basisscholen. Op de scholen worden pleinspelen aangeboden, gymlessen verzorgd en worden de scholen ondersteund bij het organiseren van sportdagen en andere activiteiten. Daarbij worden er elke vrijdagmiddag gratis sport- en spelactiviteiten aangeboden in de Microhal. Dennis zorgt wekelijks voor een leuk aanbod. Alle basisschoolkinderen zijn welkom. Meedoen kan zonder aanmelding. De activiteiten starten om 14.30 uur. Graag binnenschoenen meenemen.

Kijk voor meer info op www.leefsomeren.nl.


Trefwoorden: