’t Wilgenroosje en de Immenhof winnen Groenprijs 2018 van Groei & Bloei

Op donderdag 1 november werd in centrum De Beiaard in Asten de voortuinenwedstrijd 2018 binnen de gemeenten Asten en Someren afgesloten met de prijsuitreiking.

Bij deze 45e editie van de voortuinenwedstrijd werden 65 tuinen binnen de gemeentegrenzen van Asten en Someren beoordeeld.

Drie keurmeesters hebben gedurende de zomer iedere tuin drie keer beoordeeld aan de hand van de criteria aanleg, onderhoud en algemene indruk.

Voorafgaande aan de bekendmaking van de prijzen werden alle tuinen in beeld gebracht met een toelichting van een van de keurmeesters.

In de categorie grote voortuinen won R. Hoefnagels, Kluisstraat 33 in Ommel met 149.5 punten. De tweede prijs werd opgeëist door M. Gielen, Gezandebaan 10 in Someren-Eind met 148.5 punten en de derde prijs ging naar de familie Raijmakers, Waardjesweg 64 in Asten met 148 punten.

De categorie middelgrote tuinen werd gewonnen door de familie Kollee, Ter Craene 20 in Someren met 151.5 punten, gevolgd door B. Hagelaar, Dijkstraat 10 in Asten met 150.5 punten. Als derde eindigde de familie Claessens, Boerenkamplaan 5 in Someren met 144.5 punten.

De categorie kleine tuinen kende de meeste deelnemers.  In die categorie ging B. Damen, Mgr. Den Dubbeldenstraat 59 in Asten met 146 punten met de hoofdprijs naar huis, gevolgd door A. van Helmond, Elfenbank 79 in Asten met 145 punten. De derde prijs werd behaald door L. Bloemers, Elzenvlam 11 in Asten met 144 punten.

De creativiteitsprijs ging naar de familie Welten, Orionstraat 19 in Asten. Ze zijn op een creatieve manier omgegaan met de beperkte ruimte, zijn duurzaam bezig door klein snoeiafval te composteren en hebben hun mini composthoop op een speciale, natuurlijke manier verwerkt in hun geveltuin.

Vertegenwoordigers van de Budelse imkersvereniging ’t Wilgenroosje mochten met hun drachtplantentuin de Immenhof de Groenprijs 2018 van Groei & Bloei-afdeling Asten-Someren in ontvangst nemen.

De afdeling kent jaarlijks de Groenprijs toe aan personen of organisaties, die zich op vrijwillige basis inzetten voor openbaar groen of de groenbeleving in het algemeen promoten.

Voor toekenning worden de volgende criteria gehanteerd.

* Het initiatief, het project of de activiteit moet gedragen worden door vrijwilligers.

* De groenbeleving moet herkenbaar zijn en worden uitgedragen.

* Het betreft openbaar groen of is toegankelijk voor groenliefhebbers.

In 1986 heeft de vereniging met vrijwilligers een bijenhal gebouwd met een tiental bijenkasten, die vanachter een glazen wand bekeken kunnen worden. Tevens is toen gestart met de aanleg van de drachtplantentuin, die de naam de Immenhof heeft gekregen. Deze tuin is verdeeld in tien thematuinen met in totaal 600 verschillende drachtplanten.

In 1990 is een ontvangstruimte gebouwd om grote groepen en schoolklassen te kunnen ontvangen.

In 1996 is een grote paddenpoel gerealiseerd, waardoor een natuurlijke scheiding is ontstaan tussen de bijenkasten en het publiek, de bijen een drinkplaats hebben en er een leefgebied voor amfibieen en andere waterdieren is ontstaan.

In 1997 is een insectenmuur gebouwd met gaten voor solitaire bijen en wespen.

Er is zo een centrum van levend groen ontstaan, dat gedurende de zomermaanden vrij toegankelijk is voor bezoekers. Een oase van groenbeleving voor jong en oud, een rustplaats voor wandelaars en fietsers.

De prijs is uitgereikt als teken van waardering en respect voor de manier waarop dit natuurparadijsje is gerealiseerd en door vrijwilligers wordt beheerd en onderhouden.