Geslaagde natuurwerkdag van IVN Asten-Someren

Onder heerlijke weersomstandigheden hebben zo’n twintig vrijwilligers op zaterdag 3 november deelgenomen aan de Natuurwerkdag, georganiseerd door IVN Asten-Someren, in samenwerking met de gemeente Someren en Waterschap Aa en Maas.

Langs de Kleine Aa werden met vereende krachten houtsingels uitgedund waardoor het beekdal weer een opener karakter heeft en jonge aanwas ruimte om te groeien.

Er kan teruggezien worden op een zeer geslaagde dag.