Koninklijke onderscheiding voor Herman Kuijpers

Herman Kuijpers uit Heusden ontving op woensdag 7 november de koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Hubert Vos speldde Herman het lintje op in Hart van Heuze.

Herman Kuijpers is een bevlogen vrijwilliger met een lange staat van dienst. Hij zet zich immers al 33 jaar op diverse fronten vol overgave in voor de gemeenschap.

1985-1997 JOEK (o.a. organisatie Kennedymars)

In 1985 werd Herman lid van de vereniging JOEK (Jongeren Onder Elkaar), een vereniging met 169 leden die naast gezellige activiteiten voor haar leden eveneens sinds 1963 het evenement Kennedymars organiseert. 

- 1985-1990 lid werkgroep PAF (verantwoordelijk voor o.a. wegafzettingen en faciliteiten zoals gas/elektra

- 1990 coördinator PAF

- 1992 Voorzitter JOEK

- Van 1993 tot eind 1996 voorzitter JOEK én voorzitter Kennedymars

- Kartrekker introductie Rondje Someren

Men typeert hem als een visionair, die kan verbinden en enthousiasmeren, met zijn niet aflatende hoeveelheid ideeën. Een bevlogen speecher, werkend vanuit zijn hart. Eigenzinnig, maar altijd in het belang van de vereniging. Empathisch met een grote bestuurlijke sensitiviteit, waardoor hij veel voor elkaar kreeg.

1997-heden De Ruchte

- Mede-oprichter Stichting Vrienden van Werkgroep Podium

- Voorzitter (1997-2007) Werkgroep Podium (theaterprogrammering)

- Namens Werkgroep Podium lid overkoepelend Stichtingsbestuur De Ruchte (tot 2007)

- Cabaretprogrammering

- Sponsoren binnenhalen

- Vanaf 1998 coördinator tijdens voorstellingen

- Gezicht naar buiten toe vanuit bestuur

- PR-klussen

- Momenteel nog lid commissie Theater & Film

Mede-vrijwilligers zien hem als creatief zoeker naar kansen en haalbare oplossingen, verbinder, kritisch, mensenmens en besluitnemer.

2000-2016 Werkgroep Avondwake

- Mede-oprichter en voorzitter Avondwakegroep Paulusparochie Someren

- Samenstellen van en voorganger tijdens afscheidsdiensten

- Na samengaan parochies Asten en Someren nog incidenteel tot 2016 in Heusden voor werkgroep avondwake actief geweest (Angelusparochie)

- Regelen jaarlijks uitstapje met passend thema

Herman vond het erg belangrijk dat er bij elke dienst een specifiek op de persoon toegesneden wake werd verzorgd. De teksten hiervoor kwamen vaak van zijn hand en voor zijn overwegingen had hij meestal geen papier nodig.

2011-heden Dorpsoverleg Heusden

- Voorzitter

- Wekelijks bezig met overleggen met (externe) partijen, organisatie van bijeenkomsten

Op 7 november treedt hij terug als voorzitter, maar blijft bestuurslid. Op geheel eigen wijze zat hij maandelijks de bestuursvergaderingen voor. Herman staat bekend als een geduldig bestuurder en onder zijn leiding is het dorpsoverleg uitgegroeid tot een volwaardig gesprekspartner van de gemeente. Altijd kritisch, maar met een opbouwende toon, met oog voor ieders belang en werkend vanuit een visie voor de lange termijn. Hij was de drijvende kracht achter de dialoog tussen boeren en burgers inzake de geuroverlast in het dorp. Een man die niet bang is om zijn tanden in een lastig onderwerp te zetten, partijen bij elkaar te brengen, met als doel de dialoog op gang te brengen en tot oplossingen te komen.

2013-heden Dorpssteunpunt

- Lid (2013-2014)

- Voorzitter (2015-heden)

- Leiding geven aan activiteiten Wmo-loket, eetpunt, klusdienst, uitleen hulpmiddelen en weeguurtje zuigelingen

- Mede-kartrekker opzetten dagbesteding

- Inzet voor project Heusden dementievriendelijk en het initiatief ten behoeve van de bouw van levensloopbestendige huizen.

Het Dorpssteunpunt ziet hem als een leider en iemand die goed kan delegeren. Hij geeft ruimte voor initiatief, praat gemakkelijk en is een snelle beslisser. Tevens fungeerde hij tijdens themabijeenkomsten vaak als voorzitter en de rol van discussieleider was hem op het lijf geschreven. Herman is een belangrijke schakel en kartrekker op het gebied van wonen, welzijn en zorg in Heusden, onmisbaar voor de leefbaarheid in een kleine dorpsgemeenschap.