H. Antonius van Paduakerk in Heusden wordt belevingskerk

Het parochiebestuur van de Franciscusparochie en de locatieraad van Asten-Heusden hebben vergevorderde plannen om de H. Antonius van Paduakerk in Heusden om te vormen tot een belevingskerk.

Aanleiding daarvoor is het teruglopende kerkbezoek en de gedachte dat er juist in de huidige jachtige tijd behoefte is aan rust en bezinning. De geloofsbeleving kan bij een juiste aanpak daarvoor een bijdrage geven.

Door het aanbieden van andersoortige diensten met thema’s waar we in de huidige samenleving mee te maken hebben wordt er naar gestreefd om aan die behoefte te voldoen. Er wordt op deze manier een plek gecreëerd waar men na kan denken en inspiratie kan opdoen over onderwerpen die ons bezighouden.

Er zal gezocht worden naar vrijwilligers die nieuwe activiteiten opzetten die aansluiten bij de huidige samenleving. Op een aansprekende wijze zullen onderwerpen behandeld worden met het doel om inspiratie, rust en vertrouwen te geven en aandacht voor de medemens. Hierbij kan gedacht worden aan gebeds- en woorddiensten maar ook aan films, sprekers, cursussen, muziekuitvoeringen of andere vernieuwende en aansprekende manieren om bepaalde thema’s onder de aandacht te brengen.

De locatieraad in Heusden neemt het voortouw bij de verdere uitwerking van deze plannen en hoopt met steun van vrijwilligers en sympathisanten de ambitieuze plannen te realiseren.

Voor nadere informatie, aanmelding als vrijwilliger of ondersteuner kan contact worden opgenomen met de organisatie van de Belevingskerk, bereikbaar via e-mail info@belevingskerkheusden.nl.